Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de transmissió de l'autorització del titular d'una parada al mercat setmanal

#Comerç i Consum
#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

Sol.licitar el canvi de nom del titular d'una parada en cas de ja disposar d'una llicència. El titular de l'autorització haurà d'exercir personalment l'activitat.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Fires i Mercats

Classificació temàtica

Mercat setmanal

Qui el pot demanar

Un parent de primer o segon grau. O una persona amb relació d'afectividad o de convivència, acreditant la inscripció en el registre de parelles de fet, o en el cas de ser empleat un mínim de tres anys treballant en el mateix lloc de venda, en correcta situació legal.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Al Servei d'Atenció Ciutadana

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any, sempre que la ordenança reguladora ho permeti.

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any, sempre que la ordenança reguladora ho permeti.

Requisits previs

Estar en correcta situació legal i reunir els requisits establerts al article13 i concordants de la Ordenança  Reguladora del Mercat de Venda no sedentaria aprovada per ple el 31-10-2013


Preu / Taxa

Segons ordenança fiscal

Documentació a aportar

  • DNI  del titular de la parada
  • DNI de la persona a traspassar
  • Llibre de família, si és el cas

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa


Termini de resolució

  • 3 mesos

Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut