Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de participació al concurs de fotografia de la Festa Major

#Educació i Cultura

Descripció

Participar al concurs de fotografia que organitza cada any l'ajuntament amb motiu de la festa major

Consulta aquí les bases del Concurs Fotografia Festa Major 2022

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Cultura i Festes

Classificació temàtica

Cultura

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Recordeu adjuntar a la instància genèrica el formulari de sol.licitud normalitzat. Les fotografies, en tot cas s'hauràn d'entregar presencialment tal com s'indica a les bases o bé per correu postal. 

INSTÀNCIA GENÈRICA


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà. Per registrar la vostra sol·licitud presencialment es requereix Cita prèvia

On es fa

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ:
Per cada tema, el/la autor/a haurà d’emplenar el formulari de Sol·licitud de Participació específic inclòs al trámit , signar-lo i adjuntar-lo al realitzar el tràmit (si es tramita electrònicament) i acte seguit entregar le/s fotografíe/s en un sobre tancat, amb una fotocopia del DNI. A les fotografíes no hi pot constar cap dada personal.

Si voleu registrar la vostra sol·licitud presencialment, cliqueu aquí per la CITA PRÈVIA
ENVIAMENT DE LES FOTOGRAFIES:
Les obres es podran lliurar a:
Fins al 29 de juliol:
- A la Masia de Can Cortès, Camí Reial, 56, 08184 de Palau-solità i Plegamans. L’horari de recepció de les obres és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h.
- A les Oficines d’Atenció Ciutadana Plaça de la Vila, 1, 08184 de Palau-solità i Plegamans. L’horari de recepció de les obres és de dilluns a divendres de 8 a 14 h.
A partir de l’1 d’agost fins al 17 d’agost:
- A les Oficines d’Atenció Ciutadana Plaça de la Vila, 1, 08184 de Palausolità i Plegamans. L’horari de recepció de les obres és de dilluns a divendres de 8 a 14 h.
Si les obres s’envien per correu, s’han d’enviar a l’adreça:
Plaça de la Vila, 1, 08184 de Palau-solità i Plegamans


Període de l'any en que es pot demanar

A determinar cada any, sempre dues setmanes abans de la Festa Major

Termini de la sol·licitud

Fins dimecres 17 d'agost del 2022

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Un màxim de 6 fotografies per autor i tema (lliure o Palau-solità i Plegamans), en blanc i negre o color (virat, colorat digital, etc) no premiades i inèdites en aquest concurs.
 • El format de les fotografies tindran un màxim de 30 cm del costat gran (el format del costat petit és lliure) i aniran muntades sobre un suport rígid de 30 x 40 cm.
 • Amb cada obra l'autor ha de lliurar un sobre tancat a l'interior del qual hi ha de fer constar el formulari imprès i signat de Sol.licitud de Participació al Concurs Fotografia Festa Major i una fotocòpia del DNI.
 • Les fotografies que no compleixin aquests requisits quedaran excloses.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Formulari de Sol.licitud de Participació al Concurs Fotografia Festa Major


Normativa

Bases Concurs Fotografia Festa Major 2022


Termini de resolució

VEREDICTE:

 

Serà públic i inapel·lable. El dimarts 23 d’agost a les 20 h a la sala Massagran de la Torre Folch.

 

EXPOSICIÓ:

 

Del divendres 26 d’agost al divendres 9 de setembre a la Sala Massagran de la Torre Folch.

 

HORARIS DE L’EXPOSICIÓ:

 

De 18 a 21 hores.

 

LLIURAMENT DELS PREMIS:

 

El divendres, 26 d´agost  a les 19 h a la Sala Massagran de la Torre Folch.

 

PREMIS:

 

 

- Premis Especials Josep Segalés: millors fotografies del concurs, d’autor resident a Palau-solità i Plegamans

 

 • Tres premis i tres trofeus per tècnica

 

                    Color           Blanc i negre

 

1r. Premi      300 euros     300 euros

2n. Premi     200 euros     200 euros

3r. Premi      150 euros     150 euros

 

 

 • Tres premis i tres trofeus per tècnica i tema

 

 

Tema A: lliure                           Tema B: Palau-solità i Plegamans

         

                       Color        Blanc i negre         Color           Blanc i negre

 

1r. Premi      250 euros     250 euros               250 euros     250 euros

2n. Premi     150 euros     150 euros               150 euros     150 euros

3r. Premi      100 euros     100 euros               100 euros     100 euros

 

 

 

 

 

 

 

RETORN D´OBRES:

 

Les fotografies no guanyadores es podran recollir a la Masia de Can Cortès a partir del 12 de setembre i fins al 14 d’octubre. Les fotografies que han estat enviades per correu es tornaran mitjançant el mateix sistema.

 

NOTES:

 

 

1.-  Cada concursant només pot optar, participar i guanyar un sol premi per tema i tècnica.

 

2.- Les obres que participin en el Tema B Palau-solità i Plegamans han de mostrar imatges significatives de la localitat. No s’acceptaran fotografies de detall o que no s’identifiquin clarament amb la localització.

 

3.-- S’adoptaran totes les precaucions necessàries per a la conservació de les fotografies, però no es respon en cap cas de pèrdua o deteriorament.

 

4.- Els participants són responsables d’aconseguir, si cal, els permisos que corresponguin per a l’obtenció de les imatges reproduïdes a les fotografies presentades en aquest concurs.

 

5.-  Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en el concurs. Si no desitja que les seves dades siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en el concurs.

 

6.-  D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

 

7.- Els participants que resultin premiats permeten explícitament que el seu nom i cognoms es publiquin en la pàgina web oficial de l’Ajuntament així com en els medis de premsa escrita local.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment adminsitratiu

Altra informació d'interès

 • Les fotografies guanyadores quedan en propietat de l'ajuntament.
 • Els concursants que participen al tema Palau-solità i Plegamans, han de lliurar una còpia de format 10 x 15 cm per cada obra presentada que quedarà en propietat de l'ajuntament.
 • Cada concursant només pot optar a un sol premi per tema.

Informació actualitzada el dia 15/07/2022

Comparteix aquest contingut