Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de participació al concurs de fotografia de la Festa Major

#Educació i Cultura

Descripció

Participar al concurs de fotografia que organitza cada any l'ajuntament amb motiu de la festa major

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Cultura i Festes

Classificació temàtica

Cultura

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

A determinar cada any, sempre dues setmanes abans de la Festa Major

Termini de la sol·licitut

Normalment 15 dies abans de la festa major.

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Un màxim de 3 fotografies per autor i tema (lliure o Palau-solità i Plegamans), en blanc i negre o color (virat, colorat digital, etc) no premiades i inèdites en aquest concurs.
  • El format de les fotografies tindran un màxim de 30 cm del costat gran (el format del costat petit és lliure) i aniran muntades sobre un suport rígid de 20 x 40 cm.
  • Amb cada obra l'autor ha de lliurar un sobre tancat a l'interior del qual hi ha de fer constar el nom, l'adreça, el telèfon i una fotocòpia del DNI.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per a la presentació presencial)


Termini de resolució

Veredicte: a determinar uns dies abans de la festa major d'enguany. Lliurament de premis: el dissabte de la Festa Major a la mitja part de la cantada de les havaneres en els Jardins de Can Cortès.

Primer es fa un acte en el que es convida a tots els participants i en el que es fa públic el veredicte dels premis organitzats. Hi ha un total de 12 premis: 3 premis per cada tema i tècnica (blanc i negre o color):

 

Tema Lliure en blanc i negre o color

 

1r premi: trofeu i premi econòmic

2on premi: trofeu i premi econòmic

3er premi: trofeu

 

Tema Palau-solità i Plegamans en blanc i negre o color

 

1r premi: trofeu i premi econòmic

2on premi: trofeu i premi econòmic

3er premi: trofeu

 

El lliurament de premis es fa durant la festa major, durant la qual a més s'organitza una exposició de les obres premiades.

 

Les fotografies no guanyadores es poden pasar a recollir presencialment a partir de 15 dies després de la festa major. Les que es van enviar per correu postal es retornen per part de l'ajuntament de la mateixa manera.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment adminsitratiu

Altra informació d'interès

  • Les fotografies guanyadores quedan en propietat de l'ajuntament.
  • Els concursants que participen al tema Palau-solità i Plegamans, han de lliurar una còpia de format 10 x 15 cm per cada obra presentada que quedarà en propietat de l'ajuntament.
  • Cada concursant només pot optar a un sol premi per tema.

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut