Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Cessió d'espais culturals

#Associació, Participació i Govern Obert
#Ciutat i Via Pública
#Educació i Cultura

Descripció

Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure. Les activitats que es desenvolupin en els equipaments culturals municipals  i els seus espais culturals han de tenir una finalitat cultural, cívica o social que es consideri d'interès públic i no tingui afany de lucre. Els equipaments que tenen espais en règim de cessió son: Teatre de la Vila, Sala Polivalent, espais de la Masia de Can Cortès, l’Auditori del Castell i diverses sales de la Torre Folch.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Cultura i Festes

Classificació temàtica

Espais Culturals

Qui el pot demanar

Les administracions públiques, les organitzacions, les entitats i les empreses privades.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Al Servei d'Atenció Ciutadana

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

S'ha de sol·licitar, com a mínim, 15 naturals dies abans de la data de l'acte i com a màxim 90 dies naturals abans de l'acte.

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Segons ordenança fiscal núm. 18 vigent

Documentació a aportar

  • Imprès de Cessió temporal d'espais culturals (adjunteu l'imprès a la instància genèrica per tramitar telemàticament)

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de cessió temporal d'espais culturals


Normativa


Termini de resolució

15 dies


Silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol·licituds presentades, un cop finalitzat el termini per
resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen
desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica municipal que
estableixi un règim diferent.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?