Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'inscripció en el cens d'animals de companyia.

#Animals

Descripció

Alta en el cens dels animals de companyia que resideixen al municipi (gats, gossos i fures)

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Salut Pública i Sanitat

Classificació temàtica

Animals

Qui el pot demanar

El propietari de l'animal

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.

Tramitar

 

Recordeu adjuntar a la vostra sol.licitud (l'Instància genèrica) el formulari del apartat: Impresos del tràmit degudament complimentat.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Per més informació demaneu pels serveis tècnics de Salut Pública

On es fa

De manera presencial o per correu ordinari:

 

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Ser major d'edat.

Si és un menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o el tutor legal.


Preu / Taxa

La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

No cal aportar cap document.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Formulari de sol.licitud de registre al cens d'animals

 

En cas de tramitació presencial, recordin tenir a mà les dades del Document acreditatiu de la identificació de l'animal i el carnet de vacunacions, per tal d'omplir el formulari amb totes les dades sol.licitades.


Normativa

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Ordenança municipal de tinença d'animals.

Termini de resolució

No hi ha resolució, tot i que la persona interessada rebrà una carta amb el numero de cens i la placa identificativa.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut