Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Baixa i modificació al cens d'animals de companyia

#Animals

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per donar de baixa un gat, gos o fura en el registre municipal d'animals de companyia.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Salut Pública i Sanitat

Classificació temàtica

Animals

Qui el pot demanar

Qualsevol persona propietària d'un animal censat

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.

Tramitar

 

Recordeu adjuntar a la vostra sol·licitud els formularis del apartat: Impresos del tràmit degudament complimentats.

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

Per més informació demaneu pels serveis tècnics de Salut Pública

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No en hi ha

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Si es modifiquen les dades de domicili de l'animal, l'Ajuntament consultarà les dades del padró municipal, prèvia autorització de l'interessat inclosa al formulari de sol.licitud.

 

Si el motiu de la baixa en el cens és la defunció de l'animal:

 • Certificat veterinari de defunció de l’animal o document acreditatiu de la baixa.

Si es canvia el titular de l'animal:

 • Document original acreditatiu del canvi de titular del microxip.

En cas de pèrdua o desaparició:

 • Denúncia formulada davant la policia on hi constin les dades del gos i del propietari.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

 

Formulari de baixa o modificació del cens d'animals de companyia


Normativa

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Ordenança municipal de tinença d'animals.

Termini de resolució

No es contempla un termini preestablert


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut