Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d'inscripció al registre sanitari municipal d'activitats alimentàries amb declaració responsable

#Salut i Medi Ambient
#Treball, economia i empresa

Descripció

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col•lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Salut Pública i Sanitat

Classificació temàtica

Salut i Activitats

Qui el pot demanar

Titular d'un establiment alimentari o el seu representant degudament acreditat /acreditada.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Establiments nous:

  • Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment (Diferents documents d’activitats en funció de la classificació de l'activitat)

Canvis de titularitat:

  • Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats 

Altres establiments en funcionament:

  • Presentar la sol•licitud

Preu / Taxa

La taxa que estableixi l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Impresos del tràmit

 


Normativa

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.


Termini de resolució

No hi ha resolució


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 03/03/2020

Comparteix aquest contingut