Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de carta de pagament

#Ciutat i Via Pública
#Llicències, permisos i comunicacions
#Tributs i Multes

Descripció

Iniciar ets tràmits que siguin necessaris per obtenir un document emès per l'ajuntament en el que es faci constar que el sol·licitant ha realitzat el pagament per un determinat servei, llicència, taxa, etc a l'ajuntament.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Econòmics

Classificació temàtica

Serveis al Ciutadà

Qui el pot demanar

Qualsevol persona usuària o consumidor final

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Empleneu el formulari normalitzat i adjunteu-lo a la instància genèrica.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Tel. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Document acreditatiu o referència del pagament pel qual es sol.licita la carta.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

lnstància Genèrica


Normativa

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de resolució

Segons sol.licitud.

La persona sol.licitant rebrà la carta de pagament sol.licitada.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut