Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Presentació de factures electròniques

#Treball, economia i empresa

Descripció

Els proveïdors de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans poden presentar les seves factures en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

 

La utilització del format factura-e és el sistema més eficient. Les empreses i els professionals s'estalvien les tasques d'impressió i enviament de la factura, i l'Ajuntament s'estalvia les tasques d'entrada manual de la informació de la factura als seus sistemes.

 

A més, a partir del 5 de febrer de 2015, d’acord amb el Reglament de factures electròniques aprovat pel ple de la corporació municipal del 27 de novembre de 2014, les factures de més de 1.200€ adreçades a l’Ajuntament ja no s’acceptaran en format paper. Els proveïdors només podran presentar-les telemàticament a través de la seu electrònica

 

Què és una factura electrònica?

 

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
  • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
  • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Quins avantatges té la factura electrònica?

 

  • Intercanvi de la informació sense error entre l'administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
  • Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
  • Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
  • Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
  • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

Més informació a l'apartat Factura electrònica de la Seu-electrònica de l'Ajuntament.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Econòmics

Classificació temàtica

Serveis Econòmics

Qui el pot demanar

Empreses i professionals que prestin el seus serveis a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Internet

Observacions

A la bústia de lliurament de factures en format factura-e signades electrònicament mitjançant certificat digital reconegut.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=57

 

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

No n'hi ha

Requisits previs

Tenir el certificat digital.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

No cal documentació adjunta, exceptuant algun cas concret que es consideri.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 

 


Normativa


Termini de resolució

El termini de pagament és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació actualitzada el dia 02/03/2020

Comparteix aquest contingut