Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Presentació d'ofertes en cas de contractes menors

#Associació, Participació i Govern Obert
#Comerç i Consum
#Treball, economia i empresa

Descripció

Presentació d'ofertes i pressupostos als procediments d'adjudicació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

La presentació d'aquest formulari només és vàlida en cas de contractes menors.

 

De conformitat amb el que estableix l’article 118 de la Llei 8/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. 

 

El reglament de les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (BOP de 2 de juliol de 2015) estableix la obligatorietat de l'ús dels mitjans electrònics per a la presentació de les ofertes.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Econòmics

Classificació temàtica

Serveis Econòmics

Qui el pot demanar

Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud d'oferta o pressupost per part d'algun servei de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Empleneu el formulari normalitzat i adjunteu-lo a la instància genèrica.

Tramitar

Alerta Recordeu adjuntar el FORMULARI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES CONTRACTES MENORS a la Instància genèrica electrònica, juntament amb la seva oferta i el certificat de titularitat bancària emès per la banca electrònica.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

Haver rebut una sol·licitud de presentació d'ofertes i pressupostos en un procediments d'adjudicació per part d'alguna Àrea de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Formulari de presentació d'ofertes en cas de contractes menors degudament complimentat
  • Pressupostos i/o ofertes
  • Certificat de titularitat bancària emès per la banca electrònica (si no l'heu presentat prèviament)

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Formulari de presentació d'ofertes per contractes menors


Normativa


Termini de resolució

No n'hi ha


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació actualitzada el dia 12/01/2022

Comparteix aquest contingut