Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Inscripció al registre municipal de parelles estables

#Família
#Nova Ciutadania
#Padró Habitants

Descripció

Té caràcter administratiu i es destina a les inscripcions voluntàries d’unions estables heterosexuals i homosexuals de conformitat amb allò que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Oficina d'assistència en matèria de registres

Classificació temàtica

Registres

Qui el pot demanar

Per sol·licitar la inscripció al Registre Municipal de parelles estables, cal complir els requisits que s'indiquen més avall i presentar la documentació corresponent.

Internet

Observacions

Internet (Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital). Adjunteu a la instància genèrica el formulari adjunt degudament emplenat i signat electrònicament pels dos membres de la parella.

Tramitar 

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 OAC 360 baner


Telèfon

Observacions

Per consultes, a les Oficines d'Atenció en Matèria de Registre

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Presencial

Observacions

A les Oficines d'Atenció en Matèria de Registre

On es fa

OAMR
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

La persona sol·licitant ha de recollir presencialment  el certificat d'unió civil municipal signat per la secretària general o l'alcalde


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Acreditar mitjançant declaració conjunta dels dos membres de la parella estable, els quals hauran de ser majors d'edat o menors emancipats, que no estan declarats incapaços, que no són parents per consanguinitat o adopció en línia recta o per consanguinitat en segon grau lateral i que no conviuen amb una tercera persona. (Declaració responsable conjunta inclosa en la sol·licitud) 
 
Acreditar dos anys de continuïtat ininterrompuda en el padró d'un municipi en el mateix domicili, dels quals, com a mínim, els darrers sis mesos ho hauran de ser en el municipi de Palau-solità i Plegamans. 
 
Si algun dels dos anys de convivència han estat fora del municipi de Palau-solità i Plegamans hauran d’acreditar-ho amb un certificat històric de convivència.
 
(L’Ajuntament farà les comprovacions necessàries a través del padró municipal d’habitants)
 
Aquest requisit no serà necessari si la parella ha tingut un fill en comú, que s'acreditarà mitjançant el corresponent llibre de família.
 
Acreditar, mitjançant el document oficial que correspongui, que cap membre de la parella està casat i no separat de fet, o manté vigent el vincle matrimonial. 
(Declaració responsable conjunta inclosa en la sol·licitud) 
 
Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella si es desitja que quedi constància de l'esmentat document en el Registre. 
 
No es podrà practicar la inscripció si algun dels sol·licitants no compleixen els requisits.

 


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Formulari de sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de parelles estables. (signat electrònicament pels dos membres de la parella, si feu el tràmit telemàtic)
  • Fotocòpia de la sentència de separació o divorci, si és el cas.
  • Llibre de família (si la parella té fills en comú i no poden acreditar els dos anys de convivència).
  • Certificat d'empadronament dels dos membres de la parella (Si algun dels dos anys de convivència han estat fora del municipi de Palau-solità i Plegamans hauran d’acreditar-ho amb un certificat històric de convivència.) En cas que el municipi de convivència sigui  Palau-solità i Plegamans, el certificat d'empadronament l'aportarà la pròpia administració.
  • Fotocòpia del DNI dels dos membres de la parella.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Formulari de sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de parelles estables. (signat electrònicament pels dos membres de la parella si feu el tràmit telemàtic). 


Normativa

  • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya.

Termini de resolució

30 dies naturals


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

 

La persona sol·licitant rebrà per notificació electrònica o recollirà presencialment, en el seu cas, el Certificat d’inscripció al Registre Municipal de parelles estables signat per la Secretaria General amb el vistiplau de l’Alcalde.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?