Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Exercici del dret d'accés (LOPD)

#Comunicació, imatge i noves tecnologies
#Família

Descripció

Denominació Exercici del dret d’accés (LOPD). D'acord amb els articles 12 i 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació .

 

Finalitat Aquest tràmit et permet exercir el dret a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.º L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en aquest mateix format.  Aquest dret a còpia no podrà afectar negativament als drets o llibertats d'altres persones, en aquest cas es valorarà si es fa un lliurament parcial de la informació o si es denega.

 

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius i Serveis Jurídics

Classificació temàtica

Protecció de dades personals

Qui el pot demanar

La persona interessada.
Només podran actuar amb representant autoritzat o autoritzada, en els casos següents: menors de 14 anys, persones amb discapacitat o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Telèfon

Tel. 938648056

Horari d´atenció

Presencial:

OAMR (Oficina d’assitència en matèria de registres)

Pl. de la Vila, núm. 1

info@palauplegamans.cat 

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h

Tel. 938648056

 

Serveis Socials

C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h

Tel. 938643012

 

 


Presencial

Observacions

Per l'atenció presencial cal sol·licitar cita prèvia

Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any. No obstant, cal que tinguis en compte que no es pot exercir el dret d'accés si no ha passat encara un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

Termini de la sol·licitud

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Requisits previs

No es pot exercir el dret d'accés si no ha passat encara un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.


Preu / Taxa

Gratuït
No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, l'ajuntament podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Documentació a aportar

No requereix aportar cap documentació excepte que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers. En aquest cas, caldrà annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa

  • Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Termini de resolució

En el termini màxim d'un mes respondrem la vostra sol·licitud, tant si podem facilitar-vos l'exercici del dret que ens sol·liciteu com si us l'hem de denegar. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.


Silenci administratiu

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa del silenci administratiu

Llei 39/2015

Llei 40/2015

 


Vies de reclamació

Reclamació de tutela de drets, prevista a l’article 18 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Altra informació d'interès

La modificació de dades la pot efectuar el membre de la parella al qual afectin o bé a instància de qualsevol dels dos convivents si les dades que es modifiquen són comunes

Vies de reclamació

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, pots interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?