Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de consulta d'expedients de trànsit per multa

#Ciutat i Via Pública
#Família
#Transports i Vehicles

Descripció

Poder consultar un expedient de trànsit obert arrel o d'una multa interposada per la policia local.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa

No s'ha de pagar cap preu

Documentació a aportar

DNI

Model d'instància genèrica en el que cal exposar les dades de la persona sol·licitant i el motiu.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància genèrica


Normativa

  • Llei 39/2015 de 1 Octubre de Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 


Termini de resolució

La policia es posa en contacte, via telefònica,  amb la persona sol·licitant per a acordar amb ella un dia i una hora en la que aquesta podrà adreçar-se a les dependències municipals per consultar l'expedient.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut