Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

LLicència de gual i contragual

#Ciutat i Via Pública
#Edificis, Habitatges i Locals
#Obres

Descripció

 
El tràmit permet realitzar totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja  sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres:
 • Sol·licitud de llicència de gual.
 • Modificació de les característiques del gual: físiques, per canvi d’ús o per canvi d’horari.
 • Canvi de titular de la llicència de gual
 • Baixa de la llicència de gual
 • Duplicat de placa de gual o contragual
 
En cas de concessió de la llicència, tant la construcció del gual com la seva senyalització és a càrrec del titular, així com el seu manteniment. De la mateixa manera, si se sol·licita la baixa,  l'eliminació de la pintura que delimita el gual i la retirada de la placa corresponent, és a càrrec de l'interessat. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Vía Pública

Classificació temàtica

Via Pública

Qui el pot demanar

El titular de la finca o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

Per fer consultes, contacti amb les oficines municipals de serveis tècnics

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual, cal complir els requisits:

 • Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.
 • Ser titular de la llicència del gual o contragual.
 • Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

 

Per a la resta de casos, no cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa

Segons ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica- NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

En cas de sol·licitud d'alta:

 • Escriptura de propietat de la finca o, en cas de llogater/a, autorització del/de la propietària de la finca.
 • Llicència d’activitat en cas de tractar-se d’un establiment o local.
 • Plànols de situació i emplaçament amb la superfície ocupada i mides del gual.

En cas de modificacions:

 • Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.).

En cas de baixa:

 • Placa de gual (original).
 • Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.
 • Denúncia de robatori, si es dóna el cas. 

Eliminació de les marques viàries que delimiten el gual

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de sol.licitud de llicència de gual i contragual (adjunteu aquest document a la instància genèrica)


Normativa

 • Segons Ordenança Municipal de Guals aprovada per l'ajuntament en data 28/10/2010
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

El periode màxim és de tres de mesos amb caràcter general.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

En cas de baixa del gual, el propietari de la finca haurà d'eliminar les marques viàries que el delimiten.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?