Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llicència d'ocupació de la via pública per realitzar puntualment actes, concentracions i mudances.

#Ciutat i Via Pública

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per la realització d'actes a la via pública de caire cultural, d'oci, esportiu, de lleure, o actes de tipus social com lectura de manifestos, concentracions de vehicles antics, instal·lació de taules informatives sobre les activitats de les entitats sense ànim de lucre, així com ocupació temporal de la via pública per a trasllats i mudances, etc.
 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Vía Pública (en cas de mudances), Joventut, Cultura i Festes, Esports (segons l'activitat a realitzar)

Classificació temàtica

Llicències, autoritzacions i permisos

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital. Adjunteu a la instancia la documentació sol.licitada.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

Per consultes, contacteu amb el tècnic corresponent segons l'acte que es vulgui realizar.

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Cal sol.licitar el permís amb l'antelació que fixi l'ajuntament.

Requisits previs

No cal complir cap requisit previ.


Preu / Taxa

La taxa que estableixi l'ordenança municipal vigent

Documentació a aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Altra documentació referent a l'activitat que pugui ser exigible en cada cas.
 • Es pot demanar qualsevol altra documentació si l'acte en qüestió ho requereix, per part de l' òrgan competent per resoldre, i en casos particulars, es pot demanar una fiança en previsió del compliment de la respectiva ordenança municipal.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Termini de resolució

El termini de resolució és de 2 mesos a comptar de la data de sol.licitud.


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Altra informació d'interès

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut