Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de beques menjador per a famílies amb infants en edat escolar obligatòria

#Ajuts Socials

Descripció

L'objecte de la convocatòria és la regulació de l'atorgament d'ajuts individuals per la utilització del servei escolar de menjador als alumnes escolaritzats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria i que no els pertoqui la gratuïtat del servei

 

Ajuts individuals de menjador per alumnes matriculats/des en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria,  pel curs 2021/2022.

Pots consultar aquí les Bases de la convoctòria d'Ajuts Menjador 2021-2022

Pots consultar aquí el Full infomatiu AIM 21-22

Organisme competent / responsable

Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya

Àrea tramitadora

Serveis Socials

Classificació temàtica

Ajuts socials

Qui el pot demanar

Les persones beneficiàries es poden acollir a aquests ajuts els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, durant el curs escolar 2021/22 corresponent a la convocatòria.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital o IdCAT mòbil. En el cas de no disposar dels mitjans per poder presentar la sol·licitud telemàticament, podeu trucar al telèfon d’OAC360, 93.864.96.93 per rebre assistència.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

 

Tramitar

Recordeu adjuntar els impresos de sol.licitud i la documentació requerida a la instància electrònica. Trobareu els documents a l'apartat IMPRESOS DEL TRÀMIT. Així mateix, és imprescindible revisar la resta de documentació requerida i adjuntar-la a la instància.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Si tens dubtes per tramitar telemàticament, truca al Servei OAC 360. 

 

OAC 360 baner


Presencial

Observacions

OAMR Área de Serveis Socials, sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon 93 864 30 12

On es fa

Sol·licita cita previa per tramitar les beques menjador

 

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

Del 3 al 21 de maig del 2021.

Termini de la sol·licitut

Fins el 21 de maig del 2021.

Requisits previs

 • Persones amb fills/es matriculats/des en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, pel curs 2021/2022.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • Fer ús del servei de menjador escolar.
 • No estar en acolliment residencial.
 • Que la renda de la unitat familiar no sigui superior a la suma dels imports:
  1r adult (pare, mare, tutor): 10.981,40 €.
  2n adult (pare, mare, tutor): 5.490,80 €.
  Altres adults de la unitat familiar (avi/a): 2.745,35 €.
  Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €.
  Exemple: Renda màxima família 4 membres (tutor 1, tutor 2 i dos infants)
  (10.981,40 + 5.490,80 + 3.294,45 + 3,294,45)
  4 membres = 23.061,10 €
  També hi ha llindars màxims per volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals, consulta els requisits a les bases de la convocatòria.
 • Consulta aquí qui són els membres computables de la unitat familiar

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

Consulta aquí la documentació a aportar

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

 

Sol·licitud ajut menjador escolar

Declaració responsable ingressos unipersonals

Declaració responsable ingressos unitat familiar

 

 


Normativa

Bases reguladores en funció dels criteris del Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya publicats en el DOCG.  

Aprovació per Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

Aprovació per la JGL de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Bases reguladores 21-22 CCVO
Decret 160_1996 regula el servei escolar de menjador als centres docents públics


Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Es preveu la posssibilitat d'admetre sol·licituds d'ajut de menjador un cop finalitzat el termini de presentació de la convocatòria ordinària. Aquestes seran tramitades com a fora de termini i no es podran tramitar fins l'1 d'octubrre de 2021.
Aquelles situacions de nova detecció que no havien estat presentades a la convocatòria inicialment establerta, es tramitaran de l'1 d'octubre fins al 12 de maig de 2022.

Informació actualitzada el dia 03/05/2021

Comparteix aquest contingut