Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de reconeixement i/o revisió del grau de discapacitat

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Sol.licitar el reconeixement i/o revisió del grau de discapacitat.

 

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat 

Organisme competent / responsable

Departament de Treball, Afers socials i Familia.

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament i Generalitat de Catalunya

Classificació temàtica

Ajuts Socials i Famíles

Qui el pot demanar

Qualsevol persona amb malaltia/es: física, psíquica, retard mental, malaltia mental, sensorial visual, sensorial auditiva….

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

 Per tramitar l'ajut amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament cliqueu el botó:

 

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

Per tramitar directament amb la Generalitat de Catalunya, cliqueu el següent link:

Sol.licitud de reconeixement i/o revisió del grau de discapacitat.


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

El formulari de sol·licitud es pot presentar a:


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol momento de l'any

Requisits previs

Tenir un tipus de discapacitat:  física, psíquica, retard mental, malaltia mental, sensorial visual, sensorial auditiva o altres malalties.


Preu / Taxa

No subjecte a pagament

Documentació a aportar

Reconeixement: 

  • Original i fotocòpia compulsad del DNI o NIE de la persona beneficiària. 
  • Original i fotocòpia compulsad del Llibre de familia o de la partida de naixement (menors de 16 anys). 
  • Original i fotocòpia compulsada dels informes mèdics, psicològics, psiquiàtirs o socials emesos per professionals autoritzats, en format paper.
  • Original i fotocòpia compulsada de la resolució de l'INSS en cas d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. 

Per revisió: 

  • Original i fotocòpia compulsada dels informes mèdics, psicològics, psiquiàtrics o socials emesos per professionals autoritzats (actuals) en format paper.
  • Original i fotocòpia compulsada de la resolució de l'INSS en cas d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de reconeixement i/o revisió del grau de discapacitat


Normativa


Termini de resolució

A partir de l'any es realitza la citació per al reconeixement.


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

En primer lloc es realitza la citació pel reconeixement i/o revisió en els Centres D'Atenció al Discapacitat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

Posteriorment ariibarà resolució administrativa del resultat del grau per correu oridinari.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut