Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Campanya de joguines: cap infant sense joguina

#Ajuts Socials
#Família
#Infància i Joventut

Descripció

Sol.licitud de joguines a la campanya de reis per a aquelles families amb mancances socials i econòmiques per tal d'inclourel's en la campanya de joguines.   Està adreçat a famílies amb infants d'entre 0 i 12 anys per tal que obrin les seves joguines el dia de reis. 

Organisme competent / responsable

Ajuntament. Entitat Palau-solidari-Camí Reial. Creu Roja

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials i les entitats Palau Solidari-Camí Reial i Creu Roja

Classificació temàtica

Infància

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

Durant els mesos de novembre i desembre

Termini de la sol·licitud

A mitjans de desembre

Requisits previs

Valoració sòcio-econòmica per part de la tècnica referent de l'àrea de servei socials.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

⇒ L'Ajuntament consultarà determinada documentació de la que ja disposa i no caldrà que l'aportis si no us oposeu

 

Acreditació de la identitat:

 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys.

 

Acreditació socio-econòmica:

 • Fotocòpia del Certificat de l'INEM indicant si es cobra o no quelcom tipus de prestació.
 • Certificat de l'INSS si es cobra o no subsidis, prestacions, pensions...
 • Fotocòpia declaració de la renda i/o fotocòpia de la nómina o justificant actualitzat que acrediti els ingressos de cada membre de la unitat familiar. 
 • En cas de separació o divorci, sentència i  justificant de la pensió alimentària si s'escau. 
 • Rebut de la hipoteca o lloguer de la vivenda.
 • Declaració jurada d'ingressos no declarats, si s'escau. 
 • Certificat dels moviments bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes bancaris de tots els membres de la família.

 

L'Ajuntament consultarà aquesta informació a altres administracions si no us oposeu a la seva consulta, sinó l'haureu d'adjuntar:

 • Volant de convivència.
 • Certificat de bèns de tots els membres.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica

 


Normativa

Barem regulat i aprovat per la Junta de Govern Local


Termini de resolució

15 dies


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Per tal que s'iniciï el tràmit cal concertar una entrevista prèvia amb la tècnica referent de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament que valorarà la situació social i econòmica.

 

 


Informació actualitzada el dia 11/05/2024

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?