Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud d'estades temporals per persones amb discpacacitat intel·lectual del programa Respir de la Diputació de Barcelona a Llars Mundet

#Ajuts Socials
#Família
#Gent Gran

Descripció

'Aquest programa ofereix places residencials de caràcter temporal (2 mesos màxim al llarg de l'any i per perìodes mínims de 3 dies) per viure "com a casa" en companyia d'altres persones, proporcionant una atenció personalitzada a la persona amb discapacitat durant la seva estada al centre i oferint un assessorament i orientació a les famílies.

 

Per a més informació entreu al web de la Diputació de Barcelona:

Programa Respir residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual

 

Organisme competent / responsable

Diputació de Barcelona i Ajuntament

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Ajuts Socials

Qui el pot demanar

Persones amb discapacitat intel.lectual entre 6 i 65 anys

Internet

Observacions

Per tramitar telemàticament es requereix certificat digital. Adjunteu la documentació a la instancia genèrica.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

Telèfon

93 864 30 12

Horari d´atenció

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Complir els requisits indicats a l'apartat "Qui el pot demanar"


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Informe social de la Treballador/a social
 • Informe mèdic i pauta de medicació. 
 • Declaració responsable d'ingressos. 
 • Fotografia tipus carnet o similar. 
 • 2 fotocòpies del DNI. 
 • Fotocòpia targeta sanitària.
 • Fotocòpia del 1er full de la llibreta d'estalvis.
 • Informe educatiu. 
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat. 
 • Informe de fisioteràpia, si el tenen.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarregar document per a tramitació presencial)

Sol·licitud programa Respir residencial per a persones amb discapacitat intel.lectual amb declaració responsable

 


Normativa

 

Reglament de Regim Intern del servei de Respir residencial per a persones amb discapacitat intel.lectual


Termini de resolució

De 1 a 2 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Per tal que s'iniciï el tràmit cal concertar una entrevista prèvia amb la treballada social de l'Ajuntament que valorarà si el recurs és o no adient a la situació de la persona.

 

La treballadora social de l'Ajuntament lliura tota la documentació al Centre de Respir, sent aquet el resposable da valorar favorablement o no la sol.licitud.


La persona sol.licitant rebrà una trucada telefònica per part del servei de Respir on se li comunica si pot  o no accedir a una plaça en el programa respir per estades temporals.  Finalment es concerta una visita al centre.

 

La planificació de les estades es farà amb antelació suficicient per poder confirmar-les a les famílies entre 30-60 dies previs a la data de l'ingrés.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut