Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de valoració per a l'orientació a serveis d'atenció diürna i sociolaborals per a persones amb discapacitat (EVO Laboral)

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Sol.licitar als equips de valoració i orientació el reconeixement d'accés a: 

  • Recursos sociolaborals, laborals i ocupacionals.
  • Valoració laboral per tal d'emetre certificat d'aequació a euipament i/o orientació a servei adient (empresa ordinària, SCAPS, SOI, Ocupacional, altres).
  • Emissió d'informe d'adequació a lloc de treball en processos d'oposicions a les adminstracions públiques.
  • Emissió d'informe d'adequació a lloc de treball pel Departament de Treball, en relació a contractes indefinits a persones amb discapacitat en empreses privades.
  • Altres orientacions relacionades amb la integració laboral.

 

Organisme competent / responsable

Departament de Treball, Afers socials i Familia.

Àrea tramitadora

Ajuntament i Departament de Treball, Afers socials i Familia.

Classificació temàtica

Persones amb discapacitat

Qui el pot demanar

Les persones amb una discapacitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Les empreses interessades en la contractació de persones amb discapacitat.

Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

Tenir un grau de discapacitat previament reconegut per la Generalitat de Catalunya


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Fotocòpia compulsada o bé original del DNI o NIE de la persona sol.licitant i de la persona representant legal, en el cas de tractar-se de menors d'edat o majors d'edat amb incapacitació legal. 
  • Resolució judicial que acrediti la representació legal, si escau.
  • Acta d'acceptació de càrrec de tutor legal, si escau.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància genèric (per sol.licitud presencial a l'Àrea de Serveis Socials)

Sol.licitud de valoració per a l'orientació a serveis d'atenció dïurna i sociolaborals per a persones amb discapacitat

 


Normativa


Termini de resolució

Aquest tràmit depèn de l'organisme responsable: Departament de Treball, Afers socials i Família  


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

En primer lloc es realitza la citació per a la valoració i/ orientació pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El dia i hora assenyalats seran valorats per l'equip mèdic del Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD).    Posteriorment ariibarà resolució administrativa del resultat.

Per a més informació, cliqueu al web de la Generalitat de Catalunya

 


Informació actualitzada el dia 22/12/2021

Comparteix aquest contingut