Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Programa d'arranjaments a la llar

#Ajuts Socials
#Família

Descripció

Adreçats a la protecció de les persones grans i discapacitats més vulnerables i, concretament a la promoció de l’autonomia personal en l’habitatge.  La missió és afavorir que les persones grans i amb discapacitats puguin viure a casa seva el màxim de temps possible, garantitzar i millorar així les condicions de seguretat en l’accessibilitat a la higiene i amb unes condicions mínimes d’habitabilitat.

 

Facilitar reformes bàsiques i d’adaptacions funcionals en l’habitatge:

• Intervencions en cuines: pica, aixetes, campana extractora, substitució de cuina de gas per elèctrica....
• Intervencions en banys: instal•lació de plats de dutxa, pica de lavabo, tassa de wàter, aixetes, agafadors i barana basculant. Instal•lació d’escalfadors elèctrics....
• Instal•lacions elèctriques: actuacions de millora de la seguretat i l’accessibilitat...
• Altres petites millores d’accessibilitat: adaptació de portes i manetes, petites rampes,...

 

Aquest programa, és cofinançat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya amb la col•laboració de la diputació de Barcelona. Es fomenta la inserció de persones en atur, preferentment professionals del sector de la construcció i persones en procés d’inserció sociolaboral.

 

 Àrea Benestar Social Diputació:                                  Serveis Socials Municipals:
1. Organització i coordinació                                        1. Detecció de necessitats
2. Gestió, supervisió i avaluació                                   2. Gestió, supervisió i avaluació
3. Cofinançament   

Organisme competent / responsable

Àrea de Serveis Socials, Empreses prestadores del servei, Departament de Treball, Afers Socials i Família i la Diputació de Bacelona

Àrea tramitadora

Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament

Classificació temàtica

Persones grans i persones amb discapacitat

Qui el pot demanar

Qualsevol persona

Presencial

Observacions

OAC Área de Serveis Socials

On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

 


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

 • Persones amb dificultats economiques.
 • Persones que tinguin acreditada la seva condicio de discapacitat i/o estiguin en situacio de dependencia.
 • Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

 


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys.
 • Fotocòpia del Certificat de l'INEM indicant si es cobra o no quelcom tipus de prestació.
 • Certificat de l'INSS si es cobra o no subsidis, prestacions, pensions...
 • Fotocòpia declaració de la renda i/o fotocòpia de la nómina o justificant actualitzat que acrediti els ingressos de cada membre de la unitat familiar.
 • En cas de separació o divorci, sentència i  justificant de la pensió alimentària si s'escau. 
 • Certificat de bèns de tots els membres.
 • Rebut de la hipoteca o lloguer de la vivenda.
 • Declaració jurada d'ingressos no declarats, si s'escau. 
 • Volant de convivència.
 • Certificat dels moviments bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes bancaris de tots els membres de la família. 
 • Targeta sanitària. 
 • Certificat mèdic.
 • Certificat de disminuació.
 • Resolució de dependència

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància genèric (per sol.licitud presencial a l'Àrea de Serveis Socials)

 


Normativa

Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 10 de març de 2016, Bases de participació en el Programa d'Arranjament d'habitatges per a les persones grans de la província de Barcelona


Termini de resolució

Entre 3 i 6 mesos


Silenci administratiu

No opera

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

També intervé en la gestió d'aquest tràmit el Departament de Treball, Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya amb col·laboració de la Diputació de Barcelona.    

Els arrenjaments es realitzen en un període de temps determinat, segons convocatoria anual.     

Cal concertar entrevista telemàticament amb la tècnica referent que farà una valoració de la situació i una visita domiciliària.


Informació actualitzada el dia 20/12/2021

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?