Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Presentació xecs escola bressol

#Educació i Cultura
#Família
#Infància i Joventut
#Tributs i Multes

Descripció

Aplicar el descompte en el rebut mensual de l'escola bressol i devolució en tot cas de l'import no utilitzat.

Organisme competent / responsable

Serveis econòmics

Àrea tramitadora

Serveis econòmics

Classificació temàtica

Ajut econòmic

Qui el pot demanar

Qualsevol família o persona amb infants matriculats a l'escola.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital. Adjunteu la documentació requerida a la instància.

Tramitar


Presencial

Observacions

Entregar documentació a:

On es fa

SAC (Servei d'atenció ciutadana)

Plaça de la vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

c/e: info@palauplegamans.cat

T. 93 864 80 56

 

Serveis Socials

C/Anselm Clavé, 11

08184 Palau-solità i Plegamans

c/e: serveissocials@palauplegamans.cat

 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

El xec guarderia s’haurà de presentar abans de que finalitzi el mes en que s’hagi d’aplicar el descompte.

Requisits previs

  • Estar matriculat al centre

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Els xecs d'escola bressol

Impresos del tràmit

Instància genèrica (presencial)


Normativa

  • Ordenança fiscal num. 21 Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

L'import mensual no cobert s'inclourà en la relació de rebuts domiciliats, que seguirà el seu procediment ordinari. Si finalitzat el curs s'ha pagat en concepte de tiquets d'escola bressol més diners que els que s'han pagat en els rebuts mensuals, la persona interessada haurà de presentar una instància a l'ajuntament (presencialment o telemàticament) sol.licitant la devolució de l'import que s'hagi pagat de més.


Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?