Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud de beneficis fiscals de la taxa de residus per realització de compostatge domèstic

#Salut i Medi Ambient
#Tributs i Multes

Descripció

Gaudir d'un 30% de descompte de la taxa de residus, establert a la Ordenança fiscal num. 9, per autogestionar la fracció orgànica dels residus mitjançant compostatge. 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Medi Natural - Gestió Ambiental i ORGT

Classificació temàtica

Medi ambient

Qui el pot demanar

Qualsevol persona empadronada al municipi que realitzi el compostatge a casa.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana o per correu ordinari.

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitut

S'ha de presentar la sol.licitud abans del 31 de desembre de cada exercici, perquè tingui efectes en la taxa de l'exercici de l'any següent.

Requisits previs

Realitzar compostatge al propi habitatge.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • No cal aportar cap documentació

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica

 

 


Normativa

  • Ordenança fiscal núm. 9. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Termini de resolució

La persona interessada rebrà el descompte en el rebut de la taxa de residus, si s'escau.


Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Ordenança municipal número 9.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment adminsitratiu.

Informació actualitzada el dia 28/04/2020

Comparteix aquest contingut