Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud d’instal·lació de parada per venta de roses a la via pública per Sant Jordi

#Ciutat i Via Pública
#Comerç i Consum
#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

Sol·licitar l'autorització per instal·lar una parada per vendre roses a la via pública el dia de Sant Jordi.

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Fires i mercats

Classificació temàtica

Ocupació de la via pública

Qui el pot demanar

Entitats, particulars i empreses

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 

Serveis Socials

C/Anselm Clavé, 11

c/e: serveissocials@palauplegmans.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

S'ha de sol.licitar, com a mínim, 15 dies naturals abans de la data de l'acte i com a màxim 90 dies naturals abans de l'acte.

Termini de la sol·licitud

15 dies naturals abans de la data de l'acte

Requisits previs

Haver participat amb anterioritat en la venta de roses: Autoritzacions limitades.


Preu / Taxa

La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent (45 €)
Forma de pagament: transfèrencia bancària

Documentació a aportar

  • No cal aportar cap documentació

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa

Ordenança fiscal num. 17 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries al carrer, ambulants i rodatges cinematogràfics.

Art. 6è: Quota tributària

Epígraf 3r: tarifa mínima per dia, amb un import de 45,00€


Termini de resolució

15 dies


Silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol.licituds presentades, un cop finalitzat el termini per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica que estableixi un règim diferent.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment adminsitratiu.

Informació actualitzada el dia 28/11/2022

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?