Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Autoliquidació de taxes pels serveis d'intervenció administrativa en activitats

#Llicències, permisos i comunicacions
#Treball, economia i empresa

Descripció

Les autoliquidacions són un tipus especial de declaració on els obligats tributaris, a més de comunicar a l'Administració les dades necessàries per a liquidar la taxa, realitzen per si mateixos les operacions per determinar el deute tributari i ingressar la quantitat resultant.

 

Mitjançant aquest tràmit podeu obtenir el document de pagament d'una autoliquidació i realitzar el pagament, ja sigui de forma telemàtica o bé directament en una entitat bancària col·laboradora.

 

 En primer lloc cal emplenar el full d'autoliquidació  on hi ha de constar la identificació de l'obligat tributari i el resultat a pagar.

 Un cop emplenat, podeu presentar el full d'autoliquidació a l'Oficina de l'ORGT, a través de la seu electrònica https://orgt.diba.cat/es/Home/seltramit per tal d’obtenir la carta de pagament.

Us passo les instruccions de l’ORGT:

  1. Seleccionar l'opció ‘Escritos sobre tributos y multas gestionados por el ORGT’ / Presentación de instancias o recursos de tributos.
  2. Seleccionar el municipi ‘Palau-solità i Plegamans’ y CONTINUAR
  3. Identificar-se accedint al ‘proceso de autenticación’ amb el certificat digital, idCAT o d'altres certificats vàlids i emplenar el formulari adjuntant finalment en PDF la sol·licitud que us ha facilitat l'Ajuntament. En el cas de persona jurídica o societats només serà vàlid el certificat digital.

Amb la carta de pagament podeu fer l'autoliquidació:

  • Telemàticament, en la seu electrònica de l'ORGT (cal identificació digital)
  • Presencialment en les entitats bancàries col·laboradores"

Organisme competent / responsable

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Àrea tramitadora

Serveis econòmics

Qui el pot demanar

Qualsevol persona que vulgui sol·licitar un tràmit que requereixi el pagament previ d'una taxa o preu públic.

Internet

Observacions

Tot i que la carta de pagament només es pot obtenir de forma presencial, un cop disposeu d'aquest document, podeu realitzar l'autoliquidació en la seu electrònica de l'ORGT.

Presencial

Observacions

1. Descarregeu, empleneu i imprimiu el Full d'autoliquidació
2. Presenteu-lo a l'Oficina de l'ORGT per obtenir la carta de pagament.
3. Realitzeu el pagament de forma presencial en una entitat bancària col·laboradora

On es fa

A l'oficina de l'ORGT


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Cap

Preu / Taxa

Segons l'autoliquidació escollida

Documentació a aportar

 

Full d'autoliquidació degudament emplenat

 


Impresos del tràmit


Normativa

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Ordenança fiscal Núm.7. Taxa per la prestació dls serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats

Informació actualitzada el dia 22/01/2024

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?