Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Alta al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)

#Associació, Participació i Govern Obert

Descripció

El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents a la vila, els seus objectius i la seva representativitat o el pes específic, amb l’objecte d’afavorir el suport i el foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

 

Només les associacions que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes podran exercir els drets que la Llei i el Reglament de Participació Ciutadana reconeixen a les associacions ciutadanes.

 

Es consideraran entitats ciutadanes susceptibles d’inscripció en el Registre totes aquelles l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania del municipi, i en particular: les associacions veïnals i les AMPA; les entitats culturals, esportives, recreatives, d’esplai, i juvenils, de gent gran, comercials, socials, educatives, sindicals, empresarials, professionals, polítiques o altres de similars

 

Les dades contingudes en l’RMEAC tindran caràcter públic, amb l’excepció d’aquelles que estiguin afectades per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les dades referents al nom de l’entitat, el domicili social, el telèfon, l’adreça electrònica i l’àmbit temàtic figuraran en el web municipal

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Àrea tramitadora

Servei d'Atenció Ciutadana

Qui el pot demanar

Totes aquelles entitats l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania del municipi, i en particular: les associacions veïnals i les AMPA; les entitats culturals, esportives, recreatives, d’esplai, i juvenils, de gent gran, comercials, socials, educatives, sindicals, empresarials, professionals, polítiques o altres de similars

Internet

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

Quinze dies

Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • Resolució d’inscripció, estatuts i acta fundacional, registrats en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat o en d’altres registres oficials. En el cas del Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat no serà necessari presentar cap documentació, es farà la consulta per mitjans telemàtics
  • Targeta d’identificació fiscal
  • Composició actualitzada dels càrrecs directius
  • En el cas de delegació d’una entitat que no és de la vila, caldrà el certificat original de reconeixement de la delegació, de la seu social i de les persones de contacte
  • Domicili social i domicili (adreça postal, adreça electrònica i telèfon) a l’efecte de notificació i/o gestió
  • Document acreditatiu de la representació (en cas de no ser el president qui presenta la sol·licitud)

Impresos del tràmit


Normativa

Reglament de Participació Ciutadana


Termini de resolució

Quinze dies


Silenci administratiu

Positiu

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?