Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Renovació jutge/essa de pau

#Treball, economia i empresa

Descripció

Renovació del càrrec de Jutge/essa de Pau Titular

 

Anunci BOBP Sobre la renovació del càrrec de Jutge/essa de Pau Titular

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Qualsevol persona que compleixi els requisits

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar

 Recordeu adjuntar a la instància el formulari de sol.lcitud i la documentació requerida.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

14 de maig de 2021 i fins el dia 11 de juny de 2021

Termini de la sol·licitut

14 de maig de 2021 i fins el dia 11 de juny de 2021

Requisits previs

Tenir nacionalitat espanyola ser major d’edat i no estar inclòs en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

  • DNI
  • Declaració jurada al respecte de  l'assenyalat a l'art.1 apartat 2, del Reglament num. 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau
  • Currículum Vitae
  • Escrit especificant l'activitat que exerceix actualment

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Formulari de sol.licitud de renovació del càrrec de Jutge/essa de Pau Titular


Normativa

  • Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau

Termini de resolució

Dos mesos


Silenci administratiu

Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Vies de reclamació

Les que determini el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Informació actualitzada el dia 14/05/2021

Comparteix aquest contingut