Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol·licitud de certificat de numeració

#Edificis, Habitatges i Locals
#Obres

Descripció

És la tramitació necessària per obtenir el certificat de numeració que li correspon  a un immoble 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Urbanisme

Classificació temàtica

Urbanisme

Qui el pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica.

Internet

Observacions

Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Telèfon

Observacions

Àrea de Serveis Tècnics d'urbanisme.

Telèfon

93 864 80 56

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores


Presencial

Observacions

Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

En qualsevol moment de l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa

La taxa que estableix l'ordenança municipal vigent
Segons ordenança fiscal núm. 8 vigent epígraf 3er . Taxa per serveis urbanístics

Documentació a aportar

  • Escriptura de la propietat de la/les finca/ques o nota simple informativa d'aquesta/es.
  • Rebut de l'IBI amb referència cadastral.
  • Fotografia de la tanca d'accés principal (o en el seu defecte, de la façana principal)
  • Comprovant d’haver satisfet el pagament de la taxa (autoliquidació)

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Imprès de sol.licitud del certificat de numeració


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut