Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Ajuts i subvencions

 

Ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant. ACC/1435/2023

Convocatòria per a la concessió d'ajudes per l'any 2023 per actuacins de retirada de residus de materials de la construcció que continguin amiant i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltàic en cobertes afectades.

 

Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge ​
Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge. La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar: La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència. L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual. S’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.​

Subvencions del cost del lloguer d’habitatges obtinguts del mercat privat​
Són subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat, destinats a facilitar l’accés immediat a l’habitatge de les persones especialment vulnerables.​
La finalitat d’aquestes subvencions és incrementar la dotació d’habitatge social per a destinar-los a les persones en situació d’emergència econòmica i social, i risc d’exclusió residencial.​

Subvencions d’accessibilitat per a persones grans​
Aquesta convocatòria té per objecte regular les actuacions en matèria d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, amb la finalitat de reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga duració segons el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.​

Prestacions permanents per al pagament del lloguer​
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.​

Subvencions Next Generation​
Catalunya ha d’afrontar dos grans reptes en l’àmbit de l’habitatge que han de permetre equiparar-nos amb els països europeus més avançats. En primer lloc, és necessari revertir el dèficit estructural de lloguer assequible amb un increment del parc públic d’habitatge social, per passar de l’1,7% actual al 7%. En segon lloc, també cal impulsar un canvi de paradigma que aposti per la rehabilitació d’edificis i llars amb la mirada posada en l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, un dels objectius dels fons Next Generation EU és promoure la rehabilitació energètica, tot i que també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, com ara l’accessibilitat o la conservació d’edificis. Els fons Next Generation EU són, en definitiva, una oportunitat única per accelerar un parc d’habitatge sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.​