Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Rehabilitació del parc d’habitatges

 

Actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència

Aquesta convocatòria té per objecte regular les actuacions en matèria d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, amb la finalitat de reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga duració segons el  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Tramitació Programa 3 (rehabilitació edificis plurifamiliars o unifamiliars)

Té per objecte fomentar i regular les actuacions en edificis d’habitatges, per millorar l’eficiència i estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres o segones residències.

 

Tramitació Programa 4 (actuacions de millora energètica en habitatges)

Finançament adreçat a les persones propietàries, llogateres o usufructuàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual i permanent, com ara la millora de l’envolupant tèrmica (tancaments exteriors, coberta, fusteries,..) o la substitució de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

 

Tramitació Programa 5 (Llibre de l’edifici per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació)

Té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.