Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Rehabilitació del parc d’habitatges

  

ABRIGA EL TEU EDIFICI

Jornada adreçada a comunitats de propietaris sobre els ajuts Next Generation per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges 

 

Durant la jornada es  van presentar els diferents programes als quals es poden acollir les comunitats de propietaris per dur a terme la rehabilitació energètica dels edificis d’habitatge. Aquestes són les principals destinatàries de les convocatòries dels fons Next Generation per a la rehabilitació energètica dels edificis residencials.

Durant la sessió es va fer èmfasi en el programa 3 de la convocatòria d’ajuts i, especialment, en la seva vinculació amb el deure de conservació dels edificis; un concepte que generalment es desconeix i que les subvencions dels fons Next Generation permeten abordar. 

A l'apartat enllaços relacionats trobareu tota la informació relacionata i que pot ser d'interès. 

 

Podeu consultar la presentació aquí:  ABRIGA EL TEU EDIFICI

Per a més informació:

 

contactes mediació

 

 

Tramitació Programa 3 (rehabilitació edificis plurifamiliars o unifamiliars)

Té per objecte fomentar i regular les actuacions en edificis d’habitatges, per millorar l’eficiència i estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres o segones residències.

 

Tramitació Programa 4 (actuacions de millora energètica en habitatges)

Finançament adreçat a les persones propietàries, llogateres o usufructuàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual i permanent, com ara la millora de l’envolupant tèrmica (tancaments exteriors, coberta, fusteries,..) o la substitució de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

 

Tramitació Programa 5 (Llibre de l’edifici per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació)

Té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.