Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Informació i Dades

 

Pla Local d’Habitatge de Palau-solità i Plegamans

El PLH és el document tècnic que defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes que cal desenvolupar per fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

 

Documents i dades sobre habitatge al Vallès Occidental

El Consell Comarcal del Vallès Occidental des de l’Observatori Comarcal realitza cada any diferents informes i estudis sobre habitatge al Vallès Occidental. 

 

Observatori Local d’Habitatge

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement sobre habitatge. L’objectiu de l’OLH és donar resposta a les necessitats dels ens locals en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d’habitatge. 

 

Els objectius generals que desenvolupen la missió de l'Observatori Local d'Habitatge de la província de Barcelona queden definits de la forma següent:

  • Identificar i donar a conèixer de forma constant les necessitats d'informació i coneixement del ajuntaments en matèria de política local d'habitatge, tant les actuals com les de caràcter emergent.
  • Detectar, centralitzar i difondre aquella informació i coneixement produït pels diferents agents que sigui rellevant per a la política local d'habitatge.
  • Posar a disposició dels governs locals tota la informació i el coneixement necessari per a la presa de decisions informada en matèria de política d'habitatge.
  • Estimular l'adopció d'una visió local en la producció teòrica i empírica en l'agenda de recerca i en els programes de producció de dades dels diferents agents. Promoure la creació de nous estudis, dades i desagregacions que contemplin el nivell municipal i inframunicipal.
  • Identificar aquelles tendències i fenòmens emergents susceptibles de tenir un impacte en les polítiques locals d'habitatge.
  • Promoure la transferència de coneixement i experiències a diferents nivells, promovent la innovació en l'àmbit de l'habitatge.