Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Biblioteca l'Alzina


Visualitza, a càmera ràpida, el procés de construcció de la Biblioteca l'Alzina

 CRONOGRAMA

Pots fer click esquerre sobre la zona groga i arrossegar cap a una banda i/o l'altre per desplaçar-te en el temps

 

QUÈ ÉS LA BIBLIOTECA?

 

La biblioteca pública és el centre local d’informació que posa a l’abast de les persones usuàries tota mena d’informació i coneixements. És un component essencial de les societats de coneixement, que contínuament s’adapta als nous mitjans de comunicació per a complir amb el seu mandat d’oferir accés universal a la informació a tothom i impulsar-ne un ús valuós. Proporciona un espai públic accessible per a produir coneixement, compartir i intercanviar informació i cultura, i promoure la participació cívica” – Manifest (UNESCO 2022).

Les funcions bàsiques de la biblioteca pública s’estructuren a l’entorn dels següents eixos:

 • Centre d’informació
 • Centre democratitzador de la cultura i del saber
 • Centre d’integració social
 • Centre de promoció de la lectura
 • Centre de formació permanent i autoaprenentatge
 • Centre d’innovació i d’experimentació
 • Espai d’oci
 • Punt d’informació turística


L’edifici de la biblioteca ha d’ésser un espai atractiu, acollidor i flexible, que reflecteixi la concepció de la biblioteca
com a referent cultural i social del territori. Ha de respondre a les necessitats canviants d’un públic heterogeni i de
l’evolució tecnològica i d’uns suports documentals que s’estan desmaterialitzant.

ESPECIALITZACIÓ

L’especialització d’una biblioteca, és la tria d’una temàtica concreta, escollida com a nexe d’unió entre tots els continguts presents en els diferents espais d’aquesta. Està estretament lligada a l’interès de la ciutadania, del municipi, de la comarca, en definitiva, tot allò que ens defineix com a poble dins del territori.

Culturalment

Històricament

Tradicionalment

 

Singularment L’especialització, també aporta sinergies que potencien les dinàmiques de participació, experimentació, creació i posicionen la biblioteca com a referent.


Durant tres setmanes, els veïns i veïnes de la vila han pogut escollir la temàtica entre cinc propostes. En total s’han emès 205 vots, 70 presencials (1 en blanc) i la resta han estat tots telemàtics. La proposta guanyadora ha estat ‘Energies renovables, natura i món rural’.


Cada persona major de 16 anys i empadronada a la vila ha tingut la possibilitat de votar només una de les cinc propostes, entre el 15 de novembre i 5 de desembre d’enguany. Les votacions es van fer de dues maneres: De forma digital o presencialment a l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1).

Els vots s’han repartit de la següent manera:

 • Energies renovables, natura i món rural: 16 vots presencials + 51 vots telemàtics. En total 67 vots
 • Educació en el lleure i oci alternatiu: 17 vots presencials i 35 vots telemàtics. En total 52 vots
 • Cultura i patrimoni medieval: 21 vots presencials i 26 vots telemàtics. En total 47 vots
 • L’esport femení: 10 vots presencials i 13 vots telemàtics. En total 23 vots
 • Arts escèniques: 5 vots presencials i 10 vots telemàtics. En total 15 vots

 

La temàtica guanyadora Energies renovables, natura i món rural’ es proposava davant la situació de canvi climàtic i de l’esgotament de recursos naturals, i on les energies renovables són un factor clau perquè les generacions futures puguin també disposar d’aquests recursos, així com preservar el món natural i rural del qual tant depenem.

 

 

L’especialització aporta sinergies
que potencien les dinàmiques
de participació, experimentació, creació.

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS

L'ànima de la nova biblioteca

 

 

 

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va posar en marxa un procés participatiu per definir els usos dels diferents espais de la nova Biblioteca Municipal, que es construirà a l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat, al costat de la plaça de l’Alzina.

L’objectiu era, partint del projecte guanyador Brullet-De Luna, definir els espais i la funcionalitat de la nova Biblioteca conjuntament amb tota la ciutadania, entitats i col·lectius. Per aconseguir-ho, es van obrir dues formes de participació: una enquesta i una jornada participativa.

 

L’enquesta

Per recollir totes les propostes i necessitats de la ciutadania es va posar en marxa una enquesta en línia.

L’enquesta contemplava la Biblioteca no només com un espai amb llibres, sinó com un equipament que pot acollir diverses activitats culturals i socials. És per això que a través de les qüestions que es plantejaven, es preguntava a la persona enquestada què li agradaria fer a la nova biblioteca (llegir, crear, estudiar, treballar, jugar, fer trobades, assistir a tallers…), com li agradaria fer-ho (sola, en grup o en espais exclusius o col·lectius) i com imagina els espais. D’altra banda, també es preguntava sobre les activitats infantils i els serveis que podria tenir el nou equipament, així com deixava espai a la persona enquestada per expressar qualsevol altre comentari o observació.

 

Jornada participativa

La Sala Polivalent va acollir una jornada participativa oberta a tots els veïns i veïnes, tant a títol individual com a persones representants d’entitats i col·lectius.

Durant la jornada, es varen portar a terme diverses dinàmiques de grup i tallers per detectar possibles necessitats de les futures persones usuàries de la Biblioteca, tant pel que fa a l’edifici com als seus serveis i entorn.

Un cop finalitzat el procés participatiu, es varen donar a conèixer les conclusions amb les propostes de la ciutadania i es van afegir al projecte de construcció de la nova Biblioteca Municipal.

 

 

Especialització ( temàtica)

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va posar en marxa un procés participatiu per escollir una especialització que sigui significativa per al municipi, que s’identifiqui amb Palau.

 

L’enquesta

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va posar en marxa una plataforma on es duran a terme tots els processos participatius. https://participa311-palauplegamans.diba.cat. El primer procés participatiu que s’hi va publicar va ser el d’elecció de l’especialització de la Biblioteca. La gent de Palau-solità i Plegamans va tenir la possibilitat de votar des del 15 de novembre fins el dia 5 de desembre utilitzant aquesta plataforma o de manera presencial. Les propostes que es van oferir van ser: Educació en el lleure i Oci Alternatiu, Energies renovables, natura i món rural, Arts escèniques, Esport femení, Cultura i Patrimoni Medieval

 

Els resultats de la votació es van repartir de la següent manera:

 1. Energies renovables, natura i món rural: 16 vots presencials + 51 vots telemàtics. En total 67 vots
 2. Educació en el lleure i oci alternatiu: 17 vots presencials i 35 vots telemàtics. En total 52 vots
 3. Cultura i patrimoni medieval: 21 vots presencials i 26 vots telemàtics. En total 47 vots
 4. L’esport femení: 10 vots presencials i 13 vots telemàtics. En total 23 vots
 5. Arts escèniques:  5 vots presencials i 10 vots telemàtics. En total 15 vots
 
La temàtica guanyadora va ser Energies renovables, natura i món rural’. Es proposava davant la situació de canvi climàtic i de l’esgotament de recursos naturals, i on les energies renovables són un factor clau perquè les generacions futures puguin també disposar d’aquests recursos, així com preservar el món natural  i rural del qual tant depenem.

 

Escollim el nom de la nova biblioteca municipal

 

Un cop escollida la temàtica de la nova biblioteca municipal, és el moment de decidir el nom. El procés  de decisió serà un procés participatiu on el paper dels nens i les nenes de les escoles del municipi hi puguin jugar un paper protagonista, participatiu i decisori.  

 

Criteris de les propostes

Cada centre educatiu de primària i secundària presentarà una proposta de nom . Aquestes, després seran votades per tota la ciutadania que escollirà una de les propostes.  

1) Nom genèric, no propi de persona física, però sí de personatge relacionat amb el municipi. 

2) Ha de ser un nom identitari del municipi.  Propostes que promocionin el patrimoni cultural local  

3) Ha de ser un nom relacionat , en la  mesura del que sigui possible, amb la temàtica d’especialització  de la Biblioteca, Energies renovables, natura i món rural. 

4) Les propostes han de ser motivades breument. Els centres educatius hauran d’entregar les seves propostes  fins 8 de maig.   

5) No es podran repetir noms ja existents al nomenclàtor actual dels carrers de Palau-solità i Plegamans  

6) Cada escola o institut haurà de presentar la seva proposta de forma audiovisual :Per aquestes propostes les escoles prepararan un breu vídeo presentant i defensant els motius els noms que  proposen  i per què haurien de ser els escollits/es. 

7) Les propostes hauran de venir d’un procés participatiu intern dels propis centres educatius. Cada escola escollirà com realitza aquest procés i els infants/classes que hi participen. 

8) El nom proposat no podrà tenir contingut eròtic, pornogràfic, xenòfob, il·legal o que fomenten l’apologia al terrorisme, violència o maltractament o qualsevol altra forma que sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en la Constitució, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent en el món.  

9) Cada escola haurà de donar un vot a una proposta que no sigui la pròpia   

 

Centres educatius

Els centres educatius proposats per a presentar les seves propostes ( una per centre) son:  

Primària  

 • Folch i Torres  
 • Marinada  
 • Can Cladellas  
 • Palau  

Secundària  

 • Marinada  
 • Can Periquet  
 • Ramon Casas i Carbó  
 

Votacions

  
 
 

Un cop publicades totes les propostes dels centres, s’obrirà el període de votació popular.  

Podran votar els veïns i veïnes empadronades al municipi de més de 16 anys.  

El període de votació serà des del 16de maig al 5 de juny a través de la plataforma participativa participa.palauplegamans.cat que incorpora un sistema amb identificació de caràcter participatiu de correu electrònic , NIF i data de naixement, validat al padró municipal.   

 

Escrutini

L’escrutini es realitzarà a partir de la finalització de la fase de votacions. Se sumaran els vots digitals i els vots en urnes. 

Finalitzat el procés de votació es preparà la proposta d’aprovació definitiva al Ple Municipal.  

 

Resultat

El nom escollit en el procés participatiu i aprovat per ple posteriorment ha estat Biblioteca l’Alzina

FONS DOCUMENTAL

 

Fons total 

amb el que obrirem: 21.307 documents

Dels quals: 19.123 suport llibre, 1.058 suport CD, 1.126 suport DVD.

 

Revistes i diaris 

137 títols

 

Fons infantil:

 

Total llibres: 4.412  dels quals  925 coneixements i 2843 imaginació

Fons audiovisual 429 Audiovisuals (DVD i CD)

Còmic 644 títols

 

Fons adults:

Total llibres: 14.711 documents

Dels quals: 9.178 coneixements, 3.316 novel·les, 807, Novel·la juvenil (JN),  876 Narrativa, poesia i teatre, 534 Còmics

Fons audiovisual  1.755 Audiovisuals (DVD i CD) 

 

 

FOTOS OBRES