Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Portada de la memòria del mapa del patrimoni cultural

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha actualitzat el Mapa del Patrimoni Cultural Local per facilitar la gestió i conservació del patrimoni de la vila, així com la seva difusió als ciutadans, la presa de decisions en el planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la planificació de la senyalització, etc.

 

La redacció del projecte de revisió ha estat executada durant l’any 2018 per la historiadora i arqueòloga Virgínia Cepero González, amb el suport i sota la supervisió tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (OPC), a través del seus serveis tècnics. La nova versió actualitzada substitueix l’anterior, de 2002, redactada per Joan Vicens Tarré, David Roselló i Cerezuela i Michelle Bianco Barazarte.

 

El nou Mapa del Patrimoni Cultural de Palau-solità i Plegamans, amb l’esmentada intervenció, ha passat de contenir 76 fitxes a 197, a més de disposar d’una nova redacció de la memòria descriptiva. Els 197 elements del patrimoni cultural i natural del terme que inclou es desglossen de la següent manera: el 58,91% corresponen al patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil); el 14,74% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans); el 5.60%, documental (fons documentals i d’imatges): el 7,61%, immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals); i el 12,71%, natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

 

El mapa ha actualitzat també els nivells de protecció dels diferents elements a partir del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic que contempla el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat el 2015.

 

L’accés a la versió pública és

http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08156

 

 

Qualsevol persona que consulti aquest material i els documents adjunts i necessiti més informació es pot adreçar al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC):

 

Edif. Casa Consistorial

Plaça de la Vila, 1

Tel. 93 864 80 56

 

Edif. Serveis Socials

Anselm Clavé, 11

Tel. 93 864 30 12