Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Edificis Palau-solità i Plegamans

Habitatge

Regidora Patricia Freire

 

calendari   Carrer Anselm Clavé, 11

calendari    Dimarts de 9:30h a 13.30h i divendres de 15h a 17h amb cita prèvia

 phone     93 864 80 56

email     Contacte

 

 

Punt d'Informació d'Habitatge

 

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans compta amb El Punt d’Informació d’Habitatge (PIH).  Aquest servei, promogut per la regidoria d'Acció Social, Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+, Habitatge i Gent Gran, ofereix atenció en matèria d’habitatge i contribueix al desenvolupament de la política local d’habitatge.

 

L’assessorament es distribueix en quatre línies de treball:

 

1-Informació de les diferents convocatòries d’ajuts vigents en funció de les necessitats habitacionals per a cada casuística

 

2-Assessorament a persones propietàries d’habitatges buits i en desús; informació sobre ajuts existents per a la rehabilitació i posada en el mercat immobiliari dels seus habitatges.

 

3-Detecció i/o acompanyament a les unitats familiar que contemplin situacions de precarietat habitacional conjuntament amb el Servei d’Acció Social.

 

4-Assesorament a l’Ajuntament mitjançant l’anàlisi de propostes i estudis de viabilitat amb l’objectiu que constituir un parc públic d’habitatge social que permeti al municipi fer front a les necessitats d’accés a l’habitatge.  Impulsar polítiques actives d’habitatge.

 

Servei d'assessorament i orientació

El servei atén amb cita prèvia:

- Tots els dimarts de 9.30 a 13.30 hores a l'edifici de Serveis Tècnics (C/ Camí Reial, 149)

- Tots els divendres de 15.00 a 17.00 hores a l'edifici de l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1).

 

El punt, promogut per la regidoria d’Habitatge, ofereix atenció en matèria d’habitatge i contribueix al desenvolupament de la política local d’habitatge.SOL·LICITUD D’ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA

 

 

 

 

  AJUTS I SUBVENCIONS
 • Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús
 • Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge
HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)
 • Registre de sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
 • Renovació sol·licitant HPO
REHABILITACIÓ DEL PARC D'HABITATGES
 • Ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges (fons NGEU)
 • Tramitació Programa 3 (rehabilitació edificis plurifamiliar o unifamiliars)
 • Tramitació Programa 4 (actuacions de millora energètica en habitatges)
 • Tramitació Programa 5 (Llibre de l'edifici per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació)
 • Enllaços col·legis professionals
SUPORT TÈCNIC
 • Seu electrònica del cadastre
 • Cèdula d'habitabilitat primera ocupació
 • Cèdula d'habitabilitat segona ocupació
 • Demanar còpia cèdula habitabilitat
 • Autorització venda d'un habitatge HPO
 • Autorització de lloguer d'un habitatge HPO
BORSA COMARCAL DE LLOGUER ASSEQUIBLE
 • Consell Comarcal del Vallès Occidental
INFORMACIÓ I DADES
 • Pla Local d'Habitatge de Palau-solità i Plegamans
 • Documents i dades sobre habitatge al Vallès Occidental
 • Obsevatori Local d'Habitatge

 

 

Ens col·laboradors

CCVOCC Agencia de l'Habitatge de Catalunya
Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya