Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 

La Sala del Comú és un dels llocs on es reuneixen els Consells Municipals
Els Consells Municipals són òrgans sectorials de participació ciutadana, dedicats a temàtiques concretes. Hi estan representades entitats i associacions vinculades a cadascuna de les temàtiques. És un espai on són interlocutors directes amb l'Ajuntament. Tenen l'avantatge de treballar sobre temes específics, generalment acotats, i on tots els membres del Consell en qüestió hi tenen un interès i un coneixement notable.

 

Una de les seves finalitats és integrar la participació de la ciutadania i les seves associacions en els assumptes municipals. Queden exclosos, per tant, àmbits en els que el municipi no actua o no és competent. Amb tot, el ventall de temes vinculats a l'àmbit municipal, sobre els quals es pot crear un òrgan de participació sectorial, és molt ampli. Malgrat que les seves deliberacions i decisions no són vinculants, l'Ajuntament procura complir-les al màxim, sempre que no contradiguin la legislació vigent i atenent la disponibilitat econòmica i pressupostària.

 

En aquest apartat, clicant als següents enllaços, podeu consultar informació detallada de cadascun dels Consells Municipals existents (composició, funcionament, actes de reunions...).