Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 

1. Bonificació del 10% per una correcta recollida porta a porta de totes les fraccions (orgànica, envasos, paper/cartró, vidre i resta) en les condicions següents:

  • Aportació amb el cubell amb xip o obertura del contenidor comunitari amb la Targeta de Serveis Municipals (TSM).
  • Freqüència d'aportació continuada i amb un mínim d'un dia cada quinze dies per la fracció orgànica i un mínim d'una recollida al mes de les fraccions reciclables. 

Aquesta reducció s’aplica automàticament gràcies als xips dels cubells o contenidors comunitaris, que són d'ús obligatori. És acumulable amb la bonificació per compostatge i la bonificació per aportacions al PALAU PUNT NET, deixalleria municipal.

 

2. Per fer aportacions al PALAU PUNT NET, deixalleria muncipal

Núm. de visites de l'any anterior  Reducció de la taxa de residus 
 De 5 a 7 visites  10%
 De 8 a 13 visites  15%
 Més de 13 visites  20%

 

Aquestes bonificacions s'apliquen quan s'aporten residus al Palau Punt Net que no poden ser recollits amb el servei porta a porta (orgànica, rebuig, paper/cartró, envasos lleugers i vidre). És acumulable amb la bonificació per compostatge i correcta recollida porta a porta.

 

Aquestes reduccions s’apliquen automàticament amb la Targeta de Serveis Municipals (TSM), per tant, cal dur-la cada vegada que es fa una aportació al PALAU PUNT NET. Per consultar les aportacions a la deixalleria, si us correspon la bonificació de la taxa de residus o si s'aplica la taxa de la deixalleria, cliqueu aquí. En el camp d'usuari, cal anotar el correu electrònic que vau facilitar quan es va entregar la Targeta de Serveis Municipals i clicar a "recordatori de contrasenya". 

 

3. Bonificació del 30% per l'autogestió dels residus orgànics mitjançant un compostador


És acumulable a les bonificacions per aportacions al PALAU PUNT NET i per la correcta recollida porta a porta. Cal fer la sol·licitud abans del 31 de desembre de l’any anterior al què hagi de tenir efecte, a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) que la Diputació de Barcelona té al municipi (c. Josep Brunés, 5. Tel.: 93.472.91.79) o al mateix Ajuntament.

 

4. Bonificacions de caire social

 

Exempció del 100% per a contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l'import del salari mínim interprofessional.

 

Bonificació del 50% per als jubilats i pensionistes llurs ingressos familiars no superin el doble del salari mínim interprofessional.

 

Per gaudir d'aquestes dues bonificacions cal fer la sol·licitud a Serveis Socials de l'Ajuntament, abans del 31 de desembre de l’any anterior al què hagi de tenir efecte.

 

Bonificació del 20% per a les famílies nombroses i monoparentals que acreditin aquesta condició. S'aplica d'ofici quan els beneficiaris hagin fet prèviament la sol·licitud de bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) pel mateix concepte.