Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 27 de gener

Anunci aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del PAU 18 Illes Balears del municipi de Palau-solità i Plegamans

22 d'agost de 2019


Data pub. oficial:22 d'agost de 2019


Descripció

Anunci de l'aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del PAU 18 Illes Balears del municipi de Palau-solità i Plegamans.

 

En compliment del que disposa la normativa vigent se sotmet l’esmentat projecte a informació pública mitjançant la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de gran difusió al municipi, i a la seu electrònica de l’Ajuntament, pel termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la darrera publicació, tenint en compte que de conformitat amb la disposició addicional 10a del TRLU, el termini d’exposició que coincideixi parcialment amb el mes d’agost es considerarà ampliat pel mateix termini el mes següent als efectes del còmput del termini d’exposició pública.

 

Durant el termini expressat es podrà examinar en la seu electrònica de l’Ajuntament, així com formular al·legacions si es considera oportú.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica