Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 4 d'agost

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES, NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DATA PROVES DEL PROCÉS SELECTIU DE PROVISIÓ DUES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL (UNA PLAÇA RESERVADA PER A DONES) I LA CREACIÓ D’UNA BORSA.

8 de juliol de 2020


Data pub. oficial:8 de juliol de 2020


Descripció

S’aprova la llista provisional admesos/es i exclosos/es, anunci nomenament dels membres del Tribunal Qualificador i data proves del procés selectiu de provisió dues places d’agent de la policia local (una plaça reservada per a dones) i la creació d’una borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Els aspirants exclosos, i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

 

Respecte d’aquells aspirants quines sol·licituds tenen defectes subsanables (que figuren a l’apartat “Requeriment”), es concedeix un termini de 10 dies hàbils per subsanacions i/o aportació de la documentació assenyalada, posant de manifest que en cas contrari, se’ls tindrà per desistits de la seva petició, de conformitat amb allò establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Agent Policia