Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 4 d'agost

CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I PLEGAMANS

22 de juliol de 2020


Data pub. oficial:22 de juliol de 2020


Descripció

Aquí trobareu els anuncis del BOPB i DOGC sobre el procediment per la creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals d’Arquitectes Tècnics/ques, que es puguin produir en el termini de dos anys a partir de la resolució d’aquest procediment.

 

El període de presentació de sol·licituds:

 

Del dia 23 de juliol al 5 d’agost de 2020.

 

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

  • Sol·licitud d'inscripció en aquest procés selectiu (on consta la declaració de responsable conforme es reuneixen tots els requisits exigits a la base tercera. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats serà requerida als aspirants que hagin superat la fase d’oposició prevista a la clàusula 5.1 i previ a la valoració de la fase de concurs).
  • Currículum vitae.
  • Justificant del pagament de la taxa 19,82 (el pagament s’ha de realitzar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de pagament en termini, comportarà automàticament l'exclusió en el procés). En el cas d’exempció, la documentació justificativa).

L’abonament serà en el següent compte del que és titular l’Ajuntament: SABADELL ATLÀNTIC: ES05/0081/0060/96/0002072511

 

 

Atesa la situació actual, us agrairem que feu ús dels tràmits telemàtics. Així, les persones interessades podeu formalitzar la sol·licitud telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (www.palauplegamans.cat) des del següent enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pag508/pl81/tramits/id348/acces-a-les-proves-selectives-de-personal.htm

 

En cas de dubte sobre, COM PROCEDIR AMB EL TRÀMIT TELEMÀTIC? Podeu clicar el següent enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id3574/palau-solita-i-plegamans-posa-en-marxa-un-servei-d-assistencia-per-ajudar-la-ciutadania-a-realitzar-tramits-online-amb-l-ajuntament.htm

 

Excepcionalment, la documentació pot ser presentada de forma presencial a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció en Matèria de Registres (OAMR), ubicada a la Casa Consistorial, Pl. de la Vila, 1. Per procedir d’aquesta manera i fer el tràmit personal, haureu de trucar a l’Ajuntament 938.648.056 i demanar cita prèvia (de 8 a 15 hores).
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Borsa de treball d’Arquitectes Tècnics/ques