Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 25 de setembre

Llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es infantils i d’educadors/es (auxiliar) de reforç per a les escoles bressols municipals de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans

1 de setembre de 2020


Data pub. oficial:1 de setembre de 2020


Descripció

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES DEL PROCÉS SELECTIU DE PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES INFANTILS I D’EDUCADORS/ES (AUXILIAR) DE REFORÇ  PER A LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS

 

S’aprova la llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treball d’educadors/es infantils i d’educadors/es (auxiliar) de reforç  per a les escoles bressols municipals a de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Els aspirants exclosos, i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

 

Respecte d’aquells aspirants quines sol·licituds tenen defectes subsanables (que figuren a l’apartat “Requeriment”), es concedeix un termini de 10 dies hàbils per subsanacions i/o aportació de la documentació assenyalada, posant de manifest que en cas contrari, se’ls tindrà per desistits de la seva petició, de conformitat amb allò establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica