Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de tècnic/a festes i cultura.

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

S’aprova la llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 de tècnic/a de Festes i Cultura, en règim de personal funcionari de carrera i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/na de Festes i Cultura que es puguin produir en el termini de dos anys

Data pub. oficial

29 de desembre de 2020Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a de Festes i Cultura
  • Tècnic/a Festes i Cultura