Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

Puntuació de la fase de concurs, valoració de mèrits, del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d'una plaça de tècnic/a de Festes i Cultura.

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu el resultat de la valoració de mèrits i la puntuació total per ordre de puntuació del procés selectiu de concurs-oposició d'una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 de tècnic/a de Festes i cultura de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

17 de febrer de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut