Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició de dues places de tècnic/a Mig de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

S’aprova la llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de dues places de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrites al lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut, en règim de personal laboral fixe i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/na de Joventut que es puguin produir en el termini de dos anys de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

1 d'abril de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Mig de Joventut