Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

Nous sabotatges deixen sense telèfon ni Internet a centenars d'abonats de la vila

#Comunicació
#Telecos_Informatica
#Unica

Es recomana als usuaris que divendres no hagin recuperat el servei que tornin a comunicar l'avaria a la seva companyia

 

Els clients afectats han de sol·licitar el número d'incidència a la seva operadora per reclamar compensacions

 

Centenars de clients de diverses operadores de telecomunicacions estan sense servei de línies fixes de veu (telèfon) i dades (Internet) a Palau-solità i Plegamans per diversos sabotatges executats en els darrers dies. S'han malmès els cables de diversos armaris de connexions que Telefónica té al municipi però que poden afectar a abonats de qualsevol companyia, ja que Telefónica proporciona la infraestructura a altres operadores.

 

El darrer episodi ha estat el sabotatge comès el passat divendres i que ha malmès quatre armaris de connexions situats al sud del municipi i que donen servei a àrees d'aquesta zona, com el barri de Can Maiol o el Polígon Industrial Riera de Caldes, entre altres. Es calcula que aquest nou episodi de sabotatges pot haver deixat sense línia almenys a uns 300 abonats, ja siguin empreses o particulars. Aquest sabotatge se suma al que va patir durant la matinada del passat dijous un altre armari de connexions, situat al carrer Sant Roc, a la Pineda, i que dóna servei a uns 600 abonats dels barris del nord de la vila. Bona part d'aquests clients del nord del municipi continuen encara sense servei.

 

Segons han informat tècnics de l'empresa Cobra, subcontractada per Telefónica per a feines de manteniment i reparació, es preveu que el 90% de les línies sabotejades estiguin reparades aquest proper divendres. Aquests mateixos professionals recomanen que els abonats que a partir del divendres no hagin recuperat el servei (el 10% restant) tornin a avisar a la seva operadora de la manca de servei perquè reparin les línies. En tractar-se d'avaries massives es calcula que un percentatge d'incidències no hagin estat detectades i, per tant, puguin restar sense reparar.

 

Wi-Fi a equipaments municipals

Davant aquesta situació, l'Ajuntament recorda que existeix la xarxa Wi-Fi AJPSPNET oberta i gratuïta en diversos equipaments municipals:

  • Biblioteca Municipal i altres sales de la Masia de Can Cortès
  • Espai Jove l'Escorxador
  • Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
  • Centre Cívic (antic CAP)
  • Edifici de Promoció Econòmica (Palau Avança)
  • Edifici de Serveis Socials
  • Casa Consistorial

S'hi pot connectar qualsevol persona sense dur a terme cap gestió prèvia. No cal fer cap procés d'alta ni aportar dades personals. Només cal fer que el dispositiu informàtic (ordinador portàtil, telèfon intel·ligent o altres) cerqui la xarxa sense cable AJPSPNET i s'hi connecti. Un cop fet això es pot iniciar el navegador que utilitzi l'usuari per accedir a Internet. En obrir-se el programa de navegació, la primera pàgina web que es mostrarà serà la de la Xarxa Wi-Fi AJPSPNET. En aquest punt només cal acceptar les condicions del servei i ja es pot navegar per Internet.

 

Ara bé, per motius legals, la connexió pública està limitada a un ample de banda de 256Kb. Està dissenyada per cobrir les necessitats d'accés a Internet i correu electrònic, però no per descarregar fitxers multimèdia o de mida gran, ni per accedir a continguts en streaming. La connexió està limitada a 60 minuts. Passat aquest temps es desconnecta automàticament de la sessió, però es pot restablir immediatament repetint el procés de connexió a la xarxa AJPSPNET.

 

Compensacions

Des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es recorda que les persones i empreses afectades tenen dret a rebre una compensació de l'empresa operadora per manca del servei. Es pot acudir a l'OMIC i al Servei d'Atenció Ciutadana per demanar assessorament.

 

Com reclamar

Cal que comuniqueu l'avaria i les vostres peticions al vostre operador. És imprescindible anotar el número de referència per reclamar la compensació. Totes les empreses de telecomunicacions, d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d'oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l'operador les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. Aquest servei s'ha de prestar de manera que l'usuari final tingui constància de les reclamacions. A aquests efectes, l'operador està obligat a comunicar a l'abonat el número de referència de les reclamacions, queixes, peticions o gestions. L'operador ha d'admetre, en tot cas, la via telefònica per a la presentació de reclamacions.

 

L'establiment o l'empresa us ha de donar una resposta com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des que heu presentat la queixa o reclamació. Formulada la reclamació, si no heu obtingut una resposta satisfactòria de l'operador en aquest termini, podeu presentar una queixa/reclamació/denúncia a un Organisme de Consum.

 

Servei de veu

L'operador està obligat a indemnitzar-vos almenys amb una quantitat que es determina a partir del temps en què la línia va estar interrompuda i de la mitjana de consum dels darrers tres mesos. Si la quantitat resultant és superior a 1 euro, la compensació es realitzarà automàticament a la factura següent. En interrupcions per causes de força major, l'operador s'ha de limitar a compensar automàticament l'abonat amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i d'altres independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. El contracte d'abonament del servei telefònic ha de recollir els termes i les condicions en què s'ha de donar compliment a aquesta obligació.


Connexió a Internet

L'operador us ha de compensar amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagi durat la interrupció. A aquests efectes, l'operador està obligat a indemnitzar-vos automàticament , en la factura corresponent al període immediat al considerat, quan la interrupció del servei s'hagi produït de forma contínua o discontínua i sigui superior a sis hores en horari de 8 a 22. A la factura s'hi ha de fer constar la data, la durada i el càlcul de la quantia de la compensació que us correspon.

 

Als efectes del dret a indemnització o compensació per la interrupció del servei d'accés a Internet, i per determinar-ne la quantia, quan un operador inclogui a la seva oferta la possibilitat de contractar conjuntament serveis de telefonia i altres serveis com el d'accés a Internet, pot indicar a l'oferta la part del preu que correspon a cada servei. Si no ho fa, es considera que el preu de cada un és el proporcional al de la seva contractació per separat. Si l'operador no comercialitza els serveis per separat, es considera que el preu corresponent al servei d'accés a Internet és el 50 per cent del preu total.

Comparteix aquest contingut