Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 29 de maig

L’Ajuntament liquida el pressupost del 2015 amb superàvit i amb un romanent disponible de 2,2 milions d’euros

7 d'abril de 2016El deute queda en un 23,75% respecte als ingressos ordinaris, molt per sota del límit legal del 75%

 

L’Ajuntament ha liquidat el pressupost del 2015 amb superàvit i complint de forma satisfactòria amb bona part de les obligacions legals. “És el 5è exercici consecutiu que es tanca amb un resultat positiu, cosa que indica la bona salut financera d’aquest Ajuntament”, va manifestar Marc Sanabria, regidor d’Economia, en exposar la liquidació al darrer Ple Municipal, celebrat el 31 de març. Va ser, però, crític amb el marc legal: “Estem sotmesos a unes lleis que restringeixen la capacitat dels ajuntaments sanejats com el nostre a prestar més serveis i fer inversions en benefici de la ciutadania”.

 

El resultat positiu del superàvit del pressupost, en termes comptables, és de 7 milions d’euros, si bé cal tenir en compte que 3,5 milions d’aquest total corresponen a un deute de dubtós cobrament. El romanent disponible queda en 2,2 milions d’euros positius, que són diners que es poden utilitzar durant el 2016, tant per eixugar deute com per fer inversions sostenibles. El total del romanent, però, ascendeix als 5,6 milions d’euros.

 

Un altre indicador positiu és el deute, que s’ha reduït fins al 23,75% sobre els ingressos ordinaris liquidats. En números absoluts, 4,8 milions d’euros. Aquest percentatge és molt inferior al límit del 75% que marca la llei. El termini mitjà de pagament a proveïdors s’ha situat al 2015 entre els 18 i 22 dies, també per sota del límit de 30 dies que marca la llei. L’estalvi net, d’uns 7,2 milions d’euros, és també un altre indicador positiu.

 

L’aspecte negatiu de la liquidació ve donat per haver superat la regla de despesa, que és el límit percentual en què es pot incrementar la despesa respecte a l’exercici anterior. Aquest límit el fixa el ministeri d’Economia i Hisenda. Així, la regla de despesa en liquidar el pressupost municipal del 2015 ha estat del 5,77% (d’increment respecte el 2014) quan el límit era l’1,2%. Això obliga l’Ajuntament a emetre un informe en el que es comprometi amb el ministeri a no superar la regla de despesa en els tres propers exercicis. Està fixada en l’1,8% el 2016; 2,2% el 2017; i 2,6% el 2018.

 

Pel que fa a aquest punt, Marc Sanabria va aclarir: “No implica la intervenció de cap administració superior, sinó que hem d’emetre un informe on es digui que la complirem en els tres propers exercicis”. Sanabria va matisar que “el 5,77% és la diferència entre les despeses liquidades els anys 2014 i 2015, sent superior la d’aquest últim any, però en cap cas es deu al fet que hagi estat superior a la despesa inicialment prevista, ja que el pressupost 2015 s’ha liquidat per sota del pressupost inicial”.

 

També sobre aquest mateix aspecte, l’interventor municipal va afirmar que aquest any s’introduiran mesures per complir amb la regla de despesa i va incidir en el fet que l’Ajuntament ha liquidat el 2015 amb resultats satisfactoris respecte “als tres ítems d’estricte compliment” que marca la llei d’estabilitat financera i d’equilibri pressupostari: “Equilibri pressupostari –més ingressos ordinaris que despeses ordinàries-, pagar els proveïdors dins el termini legal i tenir l’endeutament molt per sota del límit legal”.

 

Es pot llegir l’Expedient de Liquidació del Pressupost 2015 i escoltar l’exposició i el debat polític a l’àudio del Ple Municipal Ordinari del 31 de març.


Imatges relacionades

  • Casa Consistorial. Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

    Casa Consistorial. Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

  • Ple Municipal del 31 de març del 2016.

    Ple Municipal del 31 de març del 2016.

Documentació adjunta

Enllaços relacionats