Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

Resum del Ple Ordinari del 26 de gener

#Plens

El Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans va celebrar ahir dijous la sessió ordinària del 26 de gener. Es pot escoltar l’àudio sencer de la sessió

 

Els 17 regidors i regidores que formen el Ple Municipal van emetre el seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

 

1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple Municipal del 24 de novembre i del 27 de desembre del 2016.

S’aprova per unanimitat, sense deliberació prèvia, conforme a l’acord pres a la Junta de Portaveus.

 

2. Modificació del preu públic per a la prestació d’activitats de Joventut promogudes per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

S’aprova per unanimitat, amb el vot favorable dels 16 regidors i regidores presents en el moment de votar. Es troba absent la regidora Àngels Marcuello, d’ICV.

 

3. Aprovació de les Bases reguladores del Concurs d’Emprenedoria i Empreses 2017.

Aprovat. Votacions:

· 16 vots a favor: PSC (5), CiU (3), ERC (1), Ganemos Palau (1), C’s (2), ICV (1), PP (1) i regidors no adscrits M. Truyols (1) i J. L. Heras (1).

· 1 vot en contra: CUP (1).

 

4 i 5 (fusionats). Punt 4: Aprovació del conveni de coordinació intermunicipal entre diversos ajuntaments del Vallès Occidental i el Vallès Oriental per a la prestació conjunta del servei de taxi. // Punt 5: Aprovació de les tarifes per a l’any 2017 del servei d’autotaxi.

S’aprova per unanimitat, amb el vot favorable dels 17 regidors i regidores.

 

6. Aprovació del Document únic de Protecció Civil Municipal de Palau-solità i Plegamans.

S’aprova per unanimitat, amb el vot favorable dels 17 regidors i regidores.

 

7. Substitució del Jutge/essa de Pau. Nomenament de Just Muñoz com a Jutge de Pau.

Aprovat. Votacions:

· 15 vots a favor: PSC (5), CiU (3), ERC (1), Ganemos Palau (1), C’s (2), ICV (1), regidors no adscrits M. Truyols (1) i J. L. Heras (1).

· 2 abstencions: CUP (1), PP (1).

 

8. Adhesió al Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

S’aprova per unanimitat, amb el vot favorable dels 17 regidors i regidores.

 

9. Proposta per a la neteja i arranjament de l’abocador de Can Parera.

Rebutjat. Votacions:

· 8 vots a favor: ERC (1), C’s (2), CUP (1), ICV (1), PP (1) regidors no adscrits M. Truyols (1) i J. L. Heras (1).

· 9 vots en contra: PSC (5), CiU (3), Ganemos Palau (1).

 

10. Proposta per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH i despeses en la formalització de les hipoteques i per al seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

Aprovat. Votacions:

· 16 vots a favor: PSC (5), CiU (3), ERC (1), Ganemos Palau (1), C’s (2), CUP (1), ICV (1), regidors no adscrits M. Truyols (1) i J. L. Heras (1).

· 1 abstenció: PP (1).

 

11. Proposta per donar suport i adherir-se a la campanya ‘Casa nostra és casa vostra’, d’acollida a les persones refugiades.

S’aprova per unanimitat, amb el vot favorable dels 17 regidors i regidores.

 

12. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia emeses des de l’última sessió plenària.

Es dóna compte.

 

13. Propostes d’urgència.

No se’n presenta cap.

 

14. Precs i preguntes.

Diverses temàtiques. Es poden escoltar a l’àudio de la sessió plenària.

Comparteix aquest contingut