Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

Resum del Ple Ordinari del 25 de juliol

#Alcaldia

El Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans va celebrar ahir, dijous 25, la sessió ordinària del mes de juliol. Es pot escoltar l’àudio sencer de la sessió. Està disponible al web de Ràdio Palau (www.radiopalau.cat) durant un mes i de forma permanent al lloc web de l’Ajuntament (www.palauplegamans.cat), apartat Ple Municipal. A més com a novetat pots veure tota la sessió que es va emetre en directe en el canal de Youtube de l’Ajuntament.

 

El Ple Municipal està format per 17 membres. Els 17 regidors i regidores presents al Ple Municipal van emetre els seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

 

 1. Aprovació de l’acte de la sessió del ple de data 15 de juny de 2019.

        Aprovat per unanimitat.

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió del ple de data 27 de juny de 2019.

       Aprovat per unanimitat.

 

 1. Aprovació del compte anual corresponent a l’exercici 2018.

       Aprovat. Votacions:

 • 10 vots a favor: PSC (5), JuntsXPalau (3), C’s (2).
 • 7 abstencions: ERC (6), Primàries (1).
 1. Modificació Ordenança fiscal núm 27, exercici 2019

       Aprovat per unanimitat

 1. Donar compte informe d’intervenció trimestral respecte del pagament de factures primer trimestre 2019

        Es dona compte.

 1. Donar compte informe d’intervenció trimestral respecte del pagament de factures segon trimestre 2019.

         Es dona compte.

 

 1. Ampliació del termini de presentació de sol·licituds per participar en el concurs de foment de l’emprenedoria 2019.

        Aprovat per unanimitat.

 1. Nomenament de representats de la corporació davant diversos òrgans supramunicipals.

 

 1. Sol·licitud del departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya de Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres liquidat amb motiu de les obres de reforma i ampliació de l’edifici casa Pere al centre residencial d’Educació “Els Castanyers”. EXP. 2018/115

         Aprovat per unanimitat.   

 1. Sol·licitud del departament d’Educació – Serveis Territorials al Vallès Occidental de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, liquidat amb motiu de les obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici del CEIP Folch i Torres. EXP 2019/39.

        Aprovat per unanimitat.

 

 1. Elecció del jutge de Pau substitut.

       Aprovat per unanimitat.

 

 1. Aprovació de l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sentmenat i de Palau-solità i Plegamans signada l’11 d’abril de 2019.

       Aprovat per unanimitat.

 

 1. Aprovació de les festes locals corresponents a l’any 2020. L’1 de juny i el 31 d’agost.

      Aprovat per unanimitat.

 

 1. Donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de nomenament de personal de confiança i d’assessorament.

      Es dona compte.

 

 1. Donar compte de les resolucions emeses per l’alcaldia i acords de la junta de govern local des de l’última sessió plenària.

        Es dona compte.

 

 1. Propostes d’urgència.

 

 1. Precs i preguntes.

        Diverses temàtiques. Es poden escoltar, així com les intervencions del públic, a l’àudio de la sessió plenària i el vídeo al canal de Youtube

Comparteix aquest contingut