Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Cursos i formació professionalitzadors

 

Informació sobre formacions, homologacions, acreditacions, pràctiques, etc.

 

Cursos online

Us oferim un llistat de cursos gratuïts o webinars online que no gestionem des del Servei Local d'Ocupació Palau Avança, però que sabem que són interessants.

El cursos MOOC com els de COURSERA, són cursos per tothom, gratuïts, només cal pagar si vols el certificat o accedir a algun contingut concret.

Els webinars són videos formatius que solen estar a youtube i no té cap cost normalment.

  

-Programació Cursos Subvencionats PIMEC

 

-Recursos formatius gratuïts Digitalizate

 

 
 
 
 
 
 
  

Webinars

Formació per a persones en recerca de feina

Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes formatius teòrico - pràctics que tenen per finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en situació d'atur.

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/persones/vull-formar-me/cercadors-formacio-especialitats/

 

 


 

 

Si ho saps fer: acredita’t

Ens trobem en un entorn laboral molt competitiu en què cada cop més es demanen títols o certificacions d’estudis i experiència. Però també hi ha persones que han après a fer la seva feina en el mateix lloc de treball, ja sigui amb la pràctica, l’experiència o per vies no formals de formació. Si és el teu cas, també pots obtenir una acreditació oficial gràcies al programa “Acredita’t” que evita que juguis amb desavantatge. Perquè si ho saps fer, ara pots aconseguir un títol que ho demostra.

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/

 

 


 

 

Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

Reconeixement de la validesa oficial a Espanya de títols i estudis no universitaris fets a l'estranger. Mitjançant l'homologació s'obté el reconeixement del grau acadèmic corresponent, l'habilitació per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol i el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència. Es poden homologar tots els estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris, excepte els d'idiomes. 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20264_homologacio_titols

 

 


 

 

Servei i acompanyament al reconeixement universitari

 L'autoritat competent a l'Estat espanyol per resoldre sol·licituds d'homologació a professió regulada o declaracions d'equivalència és la Subdirección General de Títulos y Ordenación, Seguimiento y Gestión de las Enseñanzas Universitarias del Ministerio de Universidades, Gobierno de España.

El Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU) informa i acompanya, de manera personalitzada, en el procés de reconeixement de titulacions universitàries estrangeres que han de tenir efectes a l’Estat espanyol. També assessora les persones que marxen a l’estranger sobre els tràmits que calen per acreditar o legalitzar titulacions emeses al nostre país.

https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/Homologacio-de-titols

 

 


 

 

Pràctiques laborals

Les pràctiques laborals poden ésser un bon complement a la teva formació i facilitar-te un primer contacte amb l'àmbit en què t'interessi treballar. A més a més, una vegada acabades, hi ha qui aconsegueix la primera feina remunerada al mateix lloc on ha fet les pràctiques.

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/practiques-laborals/

 

 


 

 

Formació professional - Orientació Professional

La Formació Professional oferta al voltant de 150 cicles formatius, amb continguts teòrics i pràctics adequats als diversos camps professionals. Les titulacions tenen validesa a tot l'Estat, amb valor acadèmic i professional.

http://www.todofp.es/todofp

 

 


 

 

Estudiar a Catalunya

En aquest espai s'ofereixen eines i recursos per facilitar la tria d'estudis. També trobareu qüestionaris d'autoconeixement, itineraris i experiències.

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar

 

 


 

Proves d'accés

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament les proves d'accés, que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats.

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/al-llarg-vida/proves-acces/