Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Concurs oposició, per promoció interna, d’una plaça de caporal del cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu l’anunci oficial sobre convocatòria per a la cobertura definitiva d’una plaça de caporal del cos de la policia local de Palau-solità i Plegamans, mitjançant el sistema de concurs oposició, reservat al torn de promoció interna, corresponents a l’escala bàsica, subgrup C1, de l’escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe Caporal policia local i de la plantilla de personal funcionari, dotada amb el sou corresponent al subgrup C1, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent, d’acord amb el què s’estableix a la Llei 3/2023  del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.

 

El període de presentació de sol·licituds:

 

 . Del dia 10 al 29 de maig de 2023

 

 Documents  que cal aportar per participar en el procés de selecció:

  • Model de sol·licitud normalitzada
  • Currículum Vitae
  • Certificat de català nivell intermedi (B)
  • Justificant del pagament de la taxa 17 € (el pagament s’ha de realitzar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El número de compte és SABADELL ATLÀNTIC: ES05/0081/0060/96/0002072511. La manca de pagament en termini, comportarà automàticament l'exclusió en el procés). En el cas d’exempció, la documentació justificativa, carnet d’estudiant, SEPE, SOC, DARDO...)

 

Decret relatiu a declarar l’ús de mitjans electrònics obligatori en els processos de selecció de personal que tramiti l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

http://www.palauplegamans.cat/files/doc9892/res2021-98-decret-seleccio-personal.pdf

La sol·licitud telemàtica l’heu de formalitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.palauplegamans.cat

 

En cas de dubte sobre COM PROCEDIR AMB EL TRÀMIT TELEMÀTIC, podeu clicar el següent enllaç:

http://www.palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id3574/palau-solita-i-plegamans-posa-en-marxa-un-servei-d-assistencia-per-ajudar-la-ciutadania-a-realitzar-tramits-online-amb-l-ajuntament.htm

 

Segons la resolució RES2021/19, de 19 de gener del 2021 estan obligades a utilitzar els mitjans electrònics les persones que vulguin participar en processos de selecció organitzats per l'Ajuntament. Queden exclosos els processos selectius dels grups de classificació AP i C2. Dins del grup de classificació C2, serà també obligat l’ús dels mitjans electrònics per aquells processos selectius de personal auxiliar administratiu i del cos de la policia local. No obstant, l’OAMR donarà assistència en la tramitació per tots/es aquells/es que ho necessitin bé demanant cita prèvia a través del web https://citaprevia.gestorn.com/palauplegamans/#nbb o trucant al 938 648 056.

Data pub. oficial

9 de maig de 2023Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Caporal Policia - Promoció interna