Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Les entitats poden sol·licitar subvencions a l'Ajuntament fins al 30 de juny

#Acció Social
#Cultura
#Educació
#Esports
#Festes
#Gent Gran
#Igualtat
#Joventut
#Participacio

29/5/2015

El 30 de juny és la data límit per presentar sol·licituds a l'Ajuntament per a la concessió de subvencions amb la finalitat de finançar activitats o serveis que es realitzen en l'exercici 2015. L'Ajuntament ja ha publicat al web municipal les bases i el formulari per optar a la convocatòria pública d'aquestes concessions. Es poden sol·licitar també al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

 

Les bases inclouen tota la informació sobre els requisits i la documentació que cal presentar. Poden presentar sol·licituds les persones jurídiques sense afany de lucre, entitats i associacions, que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats i tinguin seu social o delegació al municipi.

 

Les subvencions s'atorguen a les entitats sense ànim de lucre que facin activitats relacionades amb les següents àrees: foment i creació cultural, esports, joventut, desenvolupament del comerç local, acció social i educació. Les activitats susceptibles de rebre subvencions han de fomentar activitats d'interès públic o social i han de tenir per finalitat:

 

  • Millorar la cohesió social del municipi.
  • Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d'interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
  • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
  • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.
  • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu del municipi.
  • Promoure un desenvolupament més sostenible del municipi.
  • Fomentar els valors del civisme i la convivència.
  • Contribuir a garantir la qualitat de la salut al municipi.
  • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.
  • Promoure el coneixement, la divulgació i el gaudir del patrimoni natural i cultural del municipi.

 

L'import total pressupostat per l'Ajuntament per atorgar subvencions en aquest exercici suma 152.010,57€, si bé a les bases es fracciona aquesta quantitat en imports diferents per a cada àrea. S'hi detallen també els criteris de ponderació així com els de valoració, tant els generals com els específics per a cada àmbit temàtic. De la mateixa manera, s'hi detallen les obligacions que han de complir els beneficiaris i les justificacions que cal presentar.

 

L'Ajuntament ha implantat aquest model de subvencions per donar compliment als canvis normatius en matèria de subvencions que afecten a les aportacions de diner públic a les associacions sense ànim de lucre. Tot i algunes excepcions, aquesta fórmula substitueix en la majoria de casos les aportacions que es fan de forma nominal i a través del pressupost municipal. Aquest nou sistema implica avantatges. Adjudica diner públic de forma més transparent i ponderada i les entitats que aconsegueixen subvencions poden sol·licitar bestretes per finançar activitats o serveis abans de realitzar-les o prestar-los.

 

Tots aquests aspectes es van explicar en una xerrada oberta a totes les entitats i associacions del municipi celebrada el 17 de març, amb l'interventor de l'Ajuntament, Esaú Soto, i Rodrigo Cortés, fiscalista i advocat de Fornell Consultors. Soto va exposar els canvis en les subvencions, mentre que Cortés va centrar-se en els canvis normatius que afecten a les associacions arran de la darrera reforma fiscal establerta pel govern de l'Estat.

Comparteix aquest contingut