Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Sol.licitud de baixa d'ofici al padró municipal

#Família
#Padró Habitants

Descripció

Sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i que ja no hi resideixen.

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis Administratius

Classificació temàtica

Padró Municipal

Qui el pot demanar

La persona que acrediti un interès legal i directe (el propietari o el llogater que realment resideix en el domicili) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.

Tramitar 

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions

A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment de l'any

Requisits previs

Acreditació de la titularitat de la vivenda o bé contracte de lloguer


Preu / Taxa

Gratuït

Documentació a aportar

 • Model d'instància de sol.licitud de la baixa
 • DNI, o passaport, o targeta d'identificació del país d'orígen (en el cas de ciutadans de la Unió Europea) o targeta de residència (en el cas d'estrangers no comunitaris).
 •  Escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte de subministrament d'un servei de l'habitatge

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució

 • 3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Informació actualitzada el dia 23/12/2021

Comparteix aquest contingut